Arbetsplatsens roll för våldsutsatta - Webbinarium

Börjar:

31:e jan 10:00 2024 datumet har passerat

Slutar:

31:e jan 10:45 2024 datumet har passerat

Digitalt

Våld i nära relationer diskuteras sällan på arbetsplatsen, men det är tyvärr vanligare än många tror. Det kan bland annat påverka jobbet i form av nedsatt arbetsförmåga och fler sjukdagar.

Men arbetsplatsen kan också vara en frizon för den som inte känner sig säker hemma. Den kan erbjuda viktigt andrum och bryta isoleringen.

Arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagstiftningen skyldig att främja en god arbetsmiljö och arbetstagarnas hälsa.

I det här webbinariet kommer ledare och HR-ansvariga lära sig hur man stöttar utsatta medarbetare med hjälp av kunskap och tydliga rutiner.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig och läs mer här!

Välkommen!

Föreläsare:
Åsa Witkowski är en av landets mest meriterade experter inom området kvinnofrid. Hon har varit enhetschef och senior rådgivare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och är idag sakkunnig på Unizon, riksförbundet för över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer i Sverige.