Webbinarium: Hur kan vi förebygga våld i nära relationer?

Börjar:

01:e dec 09:00 2022 datumet har passerat

Slutar:

01:e dec 10:00 2022 datumet har passerat

Digitalt

Unizon deltar i BRÅ:s webbinarie om hur vi kan förebygga våld i nära relationer.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott belyser vikten av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Under detta webbinarium får vi ta del av verktyg och konkreta exempel på förebyggande arbete mot våld i nära relationer.

Unizon presenterar en nulägesbild utifrån deras kvinnojourers, tjejjourers och ungdomsjourers arbete. Brottsförebyggande rådet (Brå) och Jämställdhetsmyndigheten presenterar ett metodstöd för att kartlägga tre våldstyper, däribland våld i nära relationer, och hur det kan användas. Dessutom berättar Polismyndigheten om deras metod Riskreducerande insatser (RRI), ett konkret exempel på hur de arbetar mot våld i nära relationer med fokus på våldsutövaren.

Medverkande:

Lina Lundborg, utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Mahlet Techan, handläggare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Rebecka Andersson, generalsekreterare, Unizon

Susanne Gosenius, brottsoffer- och personsäkerhetssamordnare, Region Syd, Polismyndigheten

Moderator: Carl Gynne, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 

Läs mer och anmäl dig här!