25 ÅRS ARBETE FÖR ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE FRITT FRÅN VÅLD!

13:e maj 2022

I helgen firar Unizon 25 år!

Under 25 år har vi arbetat för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld och:

  • Gått från 16 till 140 medlemsorganisationer
  • Haft 4 fantastiska ordföranden
  • Arbetat för samhällsförändring och för att Sverige har kvinnofridslagstiftning, sexköpslag, samtyckeslagstiftning och barnfridslag.
  • Varje dag fortsatt vårt unika uppdrag att stötta, skydda, förebygga och påverka - alltid utifrån kvinnors och barns levda erfarenheter av mäns våld.

Tack alla som varje dag utför det livsviktiga arbetet, tack alla som stöttar oss och på olika sätt engagerar sig för ett jämställt samhälle fritt från våld! Vi är många som bryr oss om kvinnors och barns liv.

Idag och i helgen firar vi 25 års arbete och kamp. Gratta oss gärna, stötta din lokala jour och var med och ställ dig på kvinnors och flickors sida - och gör mäns våld mot kvinnor till en valfråga tillsammans med oss!

Ps. I år fyller vi faktiskt hela 26, pandemin gjorde att vi fick skjuta på firandet.