Äntligen nationellt våldsförebyggande program!

03:e jun 2022

Idag presenterade regeringen och Miljöpartiet ett nationellt våldsförebyggande program - något Unizon krävt sen 2014!

Killars och mäns ansvar för våldet måste vara i centrum om vi någonsin ska få slut på våld mot tjejer och kvinnor. Det är en viktig signal från regeringen att myndigheter och det offentliga Sverige ska ha uppdrag att förebygga mäns och killars våld.

Det är särskilt viktigt att programmet innehåller primärprevention med tidiga breda insatser för barn och unga och återfallsförebyggande insatser. Men för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs också att fler män lagförs och döms. Om våldsförebyggande arbete ska ha verkan behöver brottsliga handlingar ge konsekvenser, och individer dömas för brottsliga handlingar.

Resurser till förändringsarbete med män och pojkar får inte tas från skydds- och stödinsatser till kvinnor och flickor. Kvinnor måste garanteras stöd och skydd, vi ser hur nålsögat för att få skyddat boende blir mindre och mindre. För att rädda liv måste kommunerna bevilja placeringar på kvinnojourernas skyddade boenden.

Mäns våld mot kvinnor är ingen naturkatastrof – utan något vi tillsammans kan förebygga. Unizon har i många år arbetat med våldsprevention och våra 140 jourer är experter på våldsförebyggande och har längtat efter en satsning på det förebyggande arbetet.

Det nationella våldsförebyggande programmet är ett viktigt steg på vägen för kvinnors och flickors rätt att leva fria från våld.