Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste växla upp och ge resultat!

08:e jul 2022

Idag presenterade regeringen och Miljöpartiet ytterligare åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

- Mäns våld mot kvinnor pågår varje dag, året om. Mordet på en kvinna mitt i Visby under Almedalsveckan är ytterligare ett bevis på att kvinnor aldrig är fria från mäns våld. Kvinnor är inte trygga i hemmen och de är inte trygga på gator och torg. De är inte trygga på arbetsplatser eller när de deltar i det demokratiska samtalet. Det är oacceptabelt och vi kräver att regeringen nu växlar upp arbetet för att rädda kvinnors liv, säger Olga Persson, förbundsordförande Unizon.

Unizon ser nu att vårt arbete med att sätta frågan om kvinnors rätt till trygga bostäder när de lämnar en våldsam man ger resultat i politiska förslag. Varje år tvingas tusentals kvinnor bort från sina hem, på flykt från sina förövare och blir därmed i praktiken hemlösa. Om det är möjligt ska kvinnor givetvis kunna bo kvar i sina hem och förövaren är den som ska tvingas flytta. Detta kräver dock att förövaren hålls ansvarig för våldet och nekas tillträde till bostaden.

Viktigt är också att regeringen nu tar nästa steg vidare från det viktiga beslutet Sverige fattade för mer 20 år sedan, att köp av sexuell tjänst är ett brott. Vi ser med tillförsikt på att särskilda utredaren Anna Skarhed nu får uppdraget att utveckla stöd till kvinnor och barn som utsätts för sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål.

Hälso- och sjukvården möter varje människa någon gång i livet och det är livsavgörande att alla som inom vården har ett tydligt uppdrag att rädda kvinnors liv, erbjuda stöd och skydd och medverka till att förövare hålls ansvariga. Bland åtgärderna märks också uppdrag till polisen att stärka bemötandet psykisk ohälsa vid brott i nära relation. Vi saknar dock ett särskilt uppdrag riktat till psykiatrin som har ett särskilt ansvar när det gäller att upptäcka män och killar som riskerar att begå brott mot kvinnor och tjejer. Psykiatrin spelar en avgörande roll för att upptäcka våldsutövare i ett tidigt skede och de måste samarbeta nära med polis och socialtjänst för att rädda liv. Det räcker inte med att ge polisen i uppdrag att bli bättre i att bemöta personer med psykisk ohälsa. Vi delar regeringens åsikt om att polisen har en viktig roll i arbetet för att rädda kvinnors liv och bekämpa mäns våld, men vill också se än större satsningar inom polismyndigheten, såsom permanent uppdrag i hela landet att arbeta förebyggande, stödjande och samverkande, såsom i projektet IGOR inom Stockholmspolisen.

Ett särskilt fokus måste läggas på män som hyser olika former av extremistiska värderingar och som ingår i våldsbejakande miljöer.

Regeringen initierar också en översyn av kontaktförbudslagstiftningen, med syftet att säkerställa att lagen tillgodoser behovet av att skydda kvinnor och barn som utsätts för mäns våld.

- Vi vet redan nu att lagen inte fullt ut tillgodoser kvinnor och barns behov, och att åklagarkammarna arbetar olika i utfärdandet av kontakförbud. Det är också väldigt sällan som överträdelser ger något straff för den som överträder förbudet. En översyn kommer att visa detta och det måste leda till nya operativa arbetssätt, säger Olga Persson.

Unizon har länge efterlyst krafttag mot den ständiga pandemin av våld mot kvinnor och flickor. Förslagen idag är fortsatta steg på vägen, men det som saknas är kraven på resultat. Vi saknar ännu konkreta målsättningar för att vi ska kunna mäta om insatserna har verkan och vi saknar samordning och ansvarsutkrävande av myndigheternas arbete. Mäns hat mot kvinnor måste definieras som den politiska terrorhandling som det är. Könade våldshandlingar sprider skräck och vanmakt hos hälften av befolkningen. Åtgärder och insatser måste spegla allvaret om omfattningen på denna terror genom adekvat resurssättning, uppföljning och resultatutkrävande.

Läs regeringens förslag här.

Läs mer om Unizons kampanj för våldsutsatta kvinnors rätt till en trygg bostad på unizonjourer.se/oslagbartlage