Barns tvångsumgänge med förövare måste upphöra!

21:e jan 2022

Rapport som Jämställdhetsmyndigheten presenterar idag visar vad vi och många sagt länge - domstolarna står inte på barnens sida.

Idag presenterade Jämställdhetsmyndigheten sin granskning av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge. Resultaten bekräftar vad vi och många med oss lyft länge - domstolarna står inte på barnens sida.

I 64 % av fallen framkom uppgifter om våld och övergrepp, men domstolarna har i många fall inte vägt in dessa uppgifter i besluten.

Sverige måste stå i framkant gällande barns bästa. Inget barn ska tvingas till umgänge med sin förövare. Inget barn ska behöva uppleva våld. Om vi på riktigt vill stå på barnens sida måste en förändring till. Det är förövarens livsutrymme som ska begränsas, inte kvinnornas och barnens.

Läs Jämställdhetsmyndighetens rapport här: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/.../domstolar...