Bevilja och bekosta placeringar på kvinnojourernas skyddade boenden!

15:e apr 2022

De senaste dagarna är vi många som upprörts av Falu kommuns beslut att börja ta betalt av kvinnor som behöver skyddat boende när de tvingas från sitt eget hem på grund av en våldsam man. Runt 6000 kronor i månaden skulle prislappen bli för den kvinna som tvingas fly för sitt liv. Igår meddelade kommunen att man river upp beslutet - bra! Falu kommun är dock tyvärr inte ensamma om detta - andra kommuner tar redan betalt för denna livsavgörande skyldighet som samhället har.

De allra flesta är i teorin överens om att kvinnor inte ska behöva betala för mäns brottsliga handlingar och att samhället måste förenkla för kvinnor som tar det modiga beslutet att lämna en våldsam man. Hur är det då möjligt att utvecklingen i landets kommuner går åt motsatt håll?

Behovet av stöd och skydd är stort. Unizons jourers stödkontakter ökar för varje år, sedan 2017 har Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourers stödkontaktstillfällen ökat med 50 procent. Pandemin har inte varit något undantag, jourerna växlade snabbt upp, höll öppet och hittade nya vägar så att kvinnor och barn fortsatt kunde få stöd. Samtidigt ser vi att antalet dygn som kvinnor i snitt beviljas skyddat boende av socialtjänsten minskar, flera av Unizons jourer larmar om minskad beläggning och minskade förfrågningar.

Samhället måste garantera trygghet och säkerhet för kvinnor som tar det livsavgörande beslutet att lämna en våldsam man – och socialtjänsten måste underlätta processen och bevilja avgiftsfritt skyddat boende där det finns stöd och kompetens om våld. Vi ser med stark oro på hur nålsögat för att få skyddat boende minskat dramatiskt när vi genom kvinnorna och barnen vet att behovet är så stort.

Unizon uppmanar landets kommuner: bevilja och bekosta placeringar på kvinnojourernas, idéburna, ickevinstdrivande skyddade boenden! Vi kan och vill bidra till att öppna världen för kvinnor och barn. Låt oss göra det.