Bostad för våldsutsatta kvinnor – vems ansvar?

21:e sep 2021

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Tusentals kvinnor och barn blir varje år hemlösa för att de som brottsoffer tvingas fly sina hem.  Fastighetsbolagen Slättö, Sveaviken och Olov Lindgren AB arbetar med frågan som en del i företagens sociala hållbarhetsarbete, och ser det som sitt samhällsansvar. I en seminarieserie på tre delar lyfter Unizon bostadsfrågan, del 1 fokuserar på fastighetsbolagen.

– Det kan vara svårt att prioritera mellan många olika viktiga frågor men för oss känns det självklart att vi vill bidra till att kvinnor och barn ska få ett liv fritt från våld, sade Johan Karlsson, CEO/VD Slättö på Unizons seminarium.

Kommunerna har ansvar för att kvinnor och barn som utsätts för våld ska få en ny, trygg och egen bostad, men Boverkets senaste rapport visar att enbart var sjätte kommun ger förtur till våldsutsatta kvinnor. Hur har vi hamnat där vi är idag? Varför kan våldsutsatta kvinnor inte garanteras bostad efter att ha tvingats fly sina hem? Mikael Gustafsson, vice ordförande Unizon pekar på två huvudanledningar:
– Nummer ett är avsaknaden av en nationell bostadspolitik och nummer två är normförskjutning till synen på bostaden som en vara på en marknad. Frågan är komplex för flera olika aktörer är ansvariga, på nationell nivå har vi regering och riksdag med nationella jämställdhetsmål, budget och lagar och på kommunal nivå har vi bostadsförsörjningsansvaret.  I slutändan handlar det om att det måste finnas en politisk vilja.

Pär Thomaeus, VD/CEO Sveaviken bostad engagerade sig i frågan efter att ha blivit kontaktad av Her House Foundation, en organisation som arbetar med att stötta kvinnor att få en permanent bostad.

– Vi hade inte förstått att det var ett så stort problem och hade en naiv bild att stat och kommun tog ansvar för detta. För oss är det viktigt som samhällsutvecklare att arbeta med social hållbarhet. Det kändes helt naturligt att vi ville göra något. Vi har inget att förlora på detta, vi har bara allt att vinna, sade Pär Thomaeus.  

Sveavikens bostad ger förtur till kvinnor som utsatts för mäns våld, genom Her House Foundation. Likaså gör Slättö bostad och Olov Lindgren AB.

- Att motverka mäns våld mot kvinnor är en hjärtefråga för mig så jag som anställd tog initiativet till att samarbeta med Her House, vi erbjuder förtur till våra långa korttidskontrakt som är längre än 1 år, berättade Sofia Friberg, affärsutvecklare, Olov Lindgren AB.

”Tryggheten att kunna sova i vetskap om att förövaren inte vet var vi bor är obeskrivlig. De sista nätterna innan jag lämnade sov jag inte alls för jag var så rädd.”
- kvinna som fått stöd att få bostad via Her House Foundation.

Her House Foundation arbetar med att förmedla bostäder till våldsutsatta kvinnor och barn, och samarbetar med Unizons jourer. De senaste åren har färre och färre kvinnor fått förtur i de kommunala bostadsbolagens köer och Unizon har fortsatt lyfta frågan. Dagens seminarium var det första i en serie av tre, nästa seminarium sker den 16 november och då är fokus kommunernas ansvar. I ett seminarium sommaren 2021 deltog Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Sveriges Kommuner och Regioner berättade då att de inte gjorde något särskilt arbete för att få kommuner att prioritera att våldsutsatta kvinnor ska få bostad. Har Her House haft någon mer kontakt med SKR om det?  
– Nej, och de borde göra mer. Våldsutsatta kvinnor har ju inte satt sig i den här situationen själv, du har älskat fel man. Det ska man inte straffas för i utan få hjälp fort som bara den, sade Veronica Arph, Her House Foundation.

Olga Persson, ordförande Unizon, avslutade seminariet: 
– Hållbarhet handlar även om att ta socialt ansvar, vilket fastighetsbolagen som är här idag visar bra exempel på. Det handlar om barns och kvinnors liv och man har inget att förlora på att göra något för kvinnor och barn – det håller de flesta med om. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. 

Kommande seminarium hålls 16 november kl 9:00-10:00 – fokus kommunernas ansvar
och 25 januari kl 9:00-10:00 – fokus bankernas ansvar.

Se hela första seminariet här.