Brå:s preliminära statistik 2020

21:e jan 2020

Den 21 januari släppte Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Skrämmande siffror, med stor ökning av våldtäkt mot barn. Läs mer här.

Den 21 januari släppte Brottsförebyggande rådet sin preliminära statistik över anmälda brott 2020.

Siffrorna är skrämmande. Anmälda våldtäkter mot barn ökade med 16 procent och 8 av 10 misshandelsbrott mot kvinnor begicks av en närstående eller bekant. I Stockholms län ökade anmälningarna om misshandel mot kvinnor, begått av en partner, med 72 procent.

Enligt Brå går det inte att säga om de ökade våldtäktssiffrorna beror på en ökad vilja att anmäla eller om fler våldtäkter begåtts. Det vill Unizon svara på så här: Om ni inte vet, ta reda på det - det är slarvigt att avfärda 16 procents ökning på detta vis.

Kriminalstatistik 2020

Misshandel

2020 anmäldes 38 700 misshandelsbrott mot kvinnor och flickor.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor/flickor uppgick till 38 700 brott 2020, vilket innebar en ökning med 3 procent jämfört med 2019, och en ökning med 11 procent sedan 2011.

Antalet misshandelsbrott mot män/pojkar uppgick under året till 43 900 brott, vilket innebar en minskning med 5 procent jämfört med 2019, och en minskning med 19 procent jämfört med 2011.

Av samtliga anmälda misshandelsbrott 2020 var 47 procent brott mot kvinnor/flickor och 53 procent mot män/pojkar.

Våldtäkt

2020 anmäldes 8 230 våldtäkter mot kvinnor eller flickor och 659 mot män eller pojkar.

Jämfört med 2019 hade de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor/flickor ökat med 7 procent (+512 brott). Även de anmälda våldtäktsbrotten mot män/pojkar hade ökat, med 4 procent (+28 brott).

Statistik uppdelat på kvinnor, flickor, män och pojkar

 • Anmälda våldtäkter mot barn (0-17 år): 3 950 anmälda brott, en ökning med 16 procent.
 • Anmälda våldtäkter mot kvinnor: oförändrat med 4 680 anmälda brott.
 • Anmälda våldtäktsbrott mot män: 256 brott, en minskning med 2 procent.
 • Anmälda våldtäktsbrott mot kvinnor som avsåg våldtäkter av närstående i en parrelation: 32 procent. Motsvarande andel för våldtäkt mot män var 17 procent.
 • Anmälda fall av sexuellt ofredande mot barn (0-17 år): 4 210 anmälda brott, en ökning med 6 procent.
 • Misshandelsbrott mot kvinnor:
  28 900 anmälda brott, en ökning med 3 procent.
 • Misshandelsbrott mot män:
  29 300 anmälda brott, en minskning med 4 procent.
 • Misshandelsbrott mot kvinnor begångna av en närstående eller bekant: 80 procent.
 • Misshandelsbrott mot män begångna av en närstående eller bekant: 45 procent.