Unizon arrangerar seminarium under FN:s Kvinnokommission

18:e mar 2024

Commission on The Status of Women (CSW) är FN´s största möte om kvinnor och flickors rättigheter. Två veckor i mars varje år samlas tusentals kvinnorättsaktivister, regeringar, tjänstepersoner och representanter för näringslivet i New York, i och utanför FN´s högkvarter, för att lyssna på seminarium och delta i debatter som ska ligga till grund för internationella och lokala beslut och investeringar i kvinnors och flickors framtid.

Fantastiska kvinnor på seminariet om "The disguised backlash against Women’s sexual and reproductive rights" från bland annat Sjöfartsverket, Space International, Östersjöfred, Sveriges kvinnoorganisationer, CATW international och Unizon.

Temat i år är kvinnor och flickor som lever i fattigdom och hur politiska institutioner och strategier för finansiering ska bidra till ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män i en tid då 10 procent av alla kvinnor i världen lever i extrem fattigdom. Inget av världens länder är ekonomiskt jämställt och kvinnor är fattigare än män genom hela livscykeln.

År 2024 är på många sätt ett avgörande år för världen. Krig och konflikter leder till enormt mänskligt lidande och en världsekonomi som fokuserar på vapenproduktion medan många har svårt att försörja sina familjer. Men 2024 är också året då 2,6 miljarder människor ska rösta i politiska val. 2,6 miljarder människor som kan rösta för att hälften av jordens befolkning, kvinnor och flickor, ska få åtnjuta full frihet och jämställdhet.

Flera viktiga seminarier har tagit upp hur kvinnor nu i ännu större utsträckning tvingas in i arbeten med livsfarliga arbetsförhållanden när de ska skaffa mat till sina barn och inte sällan tvingas kvinnor in i sexuell exploatering i prostitution, pornografi och surrogathandel. Kvinnor som flyr krig är extra utsatta. Internet bidrar till exploateringen.

Unizon höll tillsammans med flera andra kvinnoorganisationer en fullsatt dag om just detta, hur motståndet mot kvinnors och flickors rättigheter kommer både från den hyperkommersiella handeln med kvinnors och flickors kroppar och konservativa, högerpopulistiska krafter som vill skicka kvinnor tillbaka till hemmet och bort från politik och beslutsfattande positioner.

Ordförande Olga Persson talade om hur pornografin nu har flyttats till sociala medier och i hur den radikaliserar män i kvinnohat. Attacken mot kvinnors rättigheter från både nyliberalt och konservativt håll som pågår världen över behöver möta hårt motstånd från oss som arbetar för kvinnors universella, mänskliga rättigheter. Rätten att leva ett liv där du som kvinna kan försörja dej själv genom arbete med drägliga arbetsvillkor, jämställda löner, ett socialt försäkringssystem som gör det möjligt att skaffa barn utan att förlora sin försörjning är grundläggande för alla kvinnor världen över.

Den absoluta rätten att inte utsättas för mäns våld, vare sig i det offentliga eller privata rummet måste innefatta alla kvinnor och gälla både IRL och på nätet. Seminariet om ”The disguised backlash against womens´s sexual and reproductive rights” var starten för en global rörelse där kvinnors mänskliga rättigheter inte kidnappas av varken nyliberala krafter som hävdar att exploatering är frigörelse, eller av konservativa krafter som hävdar att kvinnors enda plats är i familjen. Vi hoppas att ena en kvinnorörelse vars röster är ännu starkare inför nästa CSW!

 

Valerie Lolomari, grundare av organisationen Women of grace och överlevare av könsstympning på European Women’s Lobby’s seminarium om global feministisk solidaritet där Olga Persson talade om vikten av att digitala plattform och big tech-företag tar sitt lagliga ansvar för att stoppa mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Seminariet ägde rum på Metas högkvarter i NY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margot Wallström inleder seminariet "The disguised backlash against Women’s sexual and reproductive rights" genom att tala om kvinnorörelsens avgörandebetydelse för fred, frihet och utveckling.