Det är nog nu

28:e apr 2021

Efter rapporterna om mäns dödliga våld mot kvinnor – Acne gör kampanj med budskapet ”Det är nog nu”.

För att öka kunskapen kring mäns våld mot kvinnor och hur utsatta kvinnor kan få stöd har Unizon, tillsammans med Acne, tagit fram en kampanj med ett livsviktigt budskap.

Nyheterna om att minst fem kvinnor på bara några veckor har blivit mördade av män i Sverige har fört frågan om våld mot kvinnor högt upp på såväl den mediala som politiska dagordningen. I förra veckan hölls bland annat ett samtal mellan samtliga av riksdagens partiledare i frågan med fanns också representanter från myndigheter och organisationer.

Att allt fler kvinnor söker hjälp hos kvinnojourerna, och att anmälningar om våldsbrott i nära relationer ökar bekräftas också av Unizon – ett riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizons budskap i den nya kampanjen är att mäns våld mot kvinnor måste få ett stopp.  Acne tog utgångspunkt i insikten att även våldsamma relationer ofta börjar som en vanlig förälskelse, men att det som ska vara kärlek snabbt kan övergå i något helt annat. Målsättningen med kampanjen är att bilda opinion, men också samla in pengar till Unizons verksamhet.

– Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. Genom att vara en gemensam röst för jourerna som finns runtom i hela Sverige påverkar vi politiker och myndigheter att ta sitt lagstadgade ansvar. Denna kampanj är ett viktigt steg i att nå ut till dem, men främst att berätta för utsatta kvinnor att de inte är ensamma och att det finns stöd att få, säger Olga Persson, ordförande för Unizon i en kommentar.

— Att fem kvinnor på bara några veckor har blivit mördade av män är ett faktum vi inte kan blunda för. Med den här kampanjen lyfter vi de utsatta kvinnornas verklighet för att tala om att det är nog nu. Ett arbete som är lika viktigt varje dag, men en fråga som är mer aktuell än någonsin, säger Hanna Björk och Hanna Eriksson Wiita, executuve creative director på Acne i en kommentar.

Kampanjen går live den 28 april och kommer synas i dagspress, sociala medier, radio samt i Clear Channels rikstäckande nätverk av digitala utomhustavlor.

Artikel från Resumé 28 april 2021.