Digital Rights Are Women's Rights - Rapport från FN:s Kvinnokommission

17:e mar 2023

”Don't let Silicon Valley be the cemetary where women go to die” sade Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare i sitt öpppningstal på FN:s toppmöte om kvinnors rättigheter, CSW.

Unizons ordförande Olga Persson är just hemkommen från FN:s toppmöte för kvinnors rättigheter, CSW Commission on the Status of Women. Tillsammans med representanter från regeringskansliet, myndigheter och civilsamhälle var Olga en av Sveriges delegater i den officiella, svenska, regeringsdelegation som leddes av jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Temat för CSW: “Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls” lovade mycket. Tyvärr var perspektivet kvinnors utsatthet i prostitution, pornografi och annan sexuell exploatering via internet förvånansvärt frånvarande under förhandlingar, seminarier och diskussioner. Men kvinnors rättigheter gäller även på digitala plattformar.

Unizon arbetade för att Sverige ska driva på i frågor som rör alla former av sexuell exploatering av kvinnors och flickors kroppar. FN förhandlar så kallade agreed conclusions som ska vara vägledande i frågor som rör jämställdhet i den digitala eran. Unizon arbetade för att skarpa skrivningar ska finnas med om att exploatering i prostitution är våld och ett brott mot internationell lag enligt CEDAW, Palermo-protokollet och FN:s resolution RES 77/194 Trafficking in women and girls.

Under CSW's första vecka medarrangerade Unizon två mycket välbesökta seminarier om “The Equality Model- Giving women a real choice” och “Pornography - how normalizing the most extreme sexual acts inflicted on women drives violence”. Unizons ordförande Olga Persson träffade också flertalet representanter för olika FN-organ, internationella organisationer, politiker och hann även med ett mycket givande studiebesök på Family Justice Center på Manhattan.

I New York finns ett Family Justice Center i varje stadsdel och arbetet leds centralt av Cecile Noel som utsetts till Commisioner of the Mayors's Office to end Domestic and Gender-Based Violence (ENDGBV) av New Yorks borgmästare Eric Adams.

I Family Justice Centers finns tillgång till de mesta som överlevare av mäns våld kan behöva, olika civilsamhällesorganisationer, rättsväsende, hjälp med att söka bostad med mer. Trots det ambitiösa arbetssättet möter centret samma utmaningar som i Sverige med bristande långsiktig finansiering, stuprörsorganisationer och svårigheter för våldsutsatta kvinnor att lämna en våldsam man på grund av ekonomiskt våld, bostadsbrist och rädslan för att barnen ska behöva fortsätta träffa den våldsamma pappan. Något som, precis som i Sverige, tyvärr är mycket vanligt och sätter kvinnor och barn i fortsatt livsfara både i New York och Sverige.

Den 17:e mars avslutas CSW och Unizon höll det digitala seminariet Safety for Women in The Digital Age. Kvinnors och flickors utsatthet i prostitution, pornografi, sugardating och OnlyFans måste vara det grundläggande och avgörande i arbetet för kvinnors och flickors säkerhet i den digitala världen.

”Pornography is a driving force of violence against women” sade Amandeep Singh Gill, Generalsekreterarens Envoy on Technology.

Se Unizons seminarie Safety For Women in the Digital Age.