Ett värdigt bemötande

29:e apr 2021

Alla som utsätts för våld gör motstånd - metoden Response-Based Practice handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande som benämner våld för vad det är, synliggör den utsattas motstånd och förövarens ansvar.

Sedan kvinno- och tjejjoursrörelsen startade för över 40 år sedan har basen varit att lyssna utan att döma, stärka kvinnor och barn och att synliggöra deras motstånd. Idag har Unizon över 130 medlemsjourer som varje dag stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Jourerna har tiotusentals stödkontakter varje år och i varje möte fortsätter vi att lyssna, stötta och stärka. En metod för detta kallas RBP – Response-Based Practice. Den lyfter även språkets betydelse, som är viktig i det enskilda mötet, i påverkansarbetet och för samhällets förståelse av våld.

RBP handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande (empowering) genom att benämna våld för vad det är och synliggöra den utsattas motstånd och förövarens ansvar samt att undersöka sociala responser, snarare än att utgå från att den våldsutsatta kvinnan behöver ”behandling”. Denna syn är jourrörelsen tämligen ensamma om i en svensk kontext idag. Vi kan därför säga att RBP som arbetsmetod betecknar jourrörelsens särart.

RBP är en kanadensisk modell för socialt arbete med våldsutsatta, och våldsutövande, som arbetats fram av forskare och terapeuter som Linda Coates, Allan Wade, Cathy Richardsson, Nick Todd med fler. I den här broschyren ger vi en kort introduktion till RBP.

I Unizons broschyr kan du läsa mer om Response-Based Practice och om hur metoden betecknar jourrörelsens särart. Du får också en introduktion till hur du själv kan börja arbeta enligt Response-Based Practice.