Fokus i riksdagen: Stoppa tvångsumgänge!

09:e feb 2023

Samhället förmår alldeles uppenbart inte med den allra viktigaste uppgiften - att skydda barn från våld. På fullsatt riksdagsseminarium imorse var vi många som krävde politisk action och stopp för tvångsumgänge.

”Jag ser det tyvärr varje dag i rätten. Man har dålig kompetens om våld, man tänker inte på att det som är bra för barn i allmänhet inte är bra för barn som upplever våld. Man vågar inte tro på vad mammor och barn berättar och man vågar inte sätta ned foten. Det är inget fel på lagstiftningen vi har idag – det är i tolkningen och våldsförståelsen det brister”, sade Rebecca Lagh, advokat

”Domstolarna måste rycka upp sig när det gäller barnperspektivet. Inget barn ska tvingas till ett umgänge där det finns våld i bilden. Hur våld påverkar barn måste vi ha specialistkompetens kring - nu är det dags att det händer något”, sade Elisabeth Dahlin, Barnombudsman

En förälder berättade om sin kamp för sitt barns rätt att slippa tvångsumgänge.

”Det pratas om barns vilja, men man utesluter barns vilja och rätt att säga nej, jag är rädd, jag vill inte träffa pappa. Tvångsumgänge måste få ett stopp nu.”

Stort tack till alla som deltog idag och till Juno Blom, riksdagsledamot Liberalerna och Annika Strandhäll, riksdagsledamot Socialdemokraterna och ordförande S-kvinnor som bjöd in.

Unizons krav:

  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.
  • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge.