HISTORISK DAG - SVERIGE HAR EN KVINNA SOM STATSMINISTER FÖR FÖRSTA GÅNGEN!

24:e nov 2021

100 år efter att kvinnor i Sverige fick rösta för första gången leds Sveriges regering för första gången av en kvinna.

Riksdagen röstade idag fram Magdalena Andersson till Sveriges nya statsminister. 100 år efter att kvinnor i Sverige fick rösta för första gången leds Sveriges regering för första gången av en kvinna.

- If you can see her you can be her. Att vi nu har en kvinna som statsminister betyder mycket för kvinnor och flickor i Sverige och är ett viktigt steg för ett mer jämställt samhälle. Förebilder är så viktiga. Vi förväntar oss nu kraftfull politik för kvinnors och flickors rättigheter på alla plan och för vår rätt att leva fria från våld. Den ständiga pandemin mäns våld mot kvinnor måste få högsta prioritet, säger Unizons ordförande Olga Persson.

För mer om betydelsen av en kvinna som statsminister - se seminariet Varför är det viktigt med en kvinna som statsminister? som Sveriges Kvinnolobby, Fredrika Bremer-förbundet, Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Unizon arrangerade i november.