Idéburen välfärd - en podcast av Skyddsvärnet - anno 1910

29:e mar 2021

"Vi klarar inte att se en kollega, vän eller son som förövare. Nästan alla känner nån som har blivit utsatt för nån form av våld. I relationer, i sexualbrott eller trakasserier, men nästan ingen säger att jag känner en förövare. Det är fortfarande väldigt tabubelagt, och det ska det ju vara på ett sätt, men samtidigt omöjliggör det ju en diskussion om hur våldet kan förebyggas. Jag insåg för tio år sedan att det förebyggande arbetet måste intensifieras och det måste nå alla"

Missa inte poddintervjun med Unizons ordförande Olga Persson i senaste avsnittet ”Mäns våld mot kvinnor” i Skyddsvärnets podcast Idéburen välfärd! Hur arbetar Unizon för att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn? Vilka åtgärder krävs för att samhället ska bli bättre på att förebygga våld och minska mäns våldsutövande? Och hur har pandemin påverkat de utsatta?

Lyssna på avsnittet här!