Information från Valmyndigheten till kvinnor med skyddade personuppgifter

19:e aug 2022

Den 11 september är det val i Sverige och för kvinnor som lever med skyddad identitet kan det innebära en ovisshet i hur man går tillväga.

Valmyndigheten sprider nu information via Unizon, där det framgår hur man kan rösta i förtid eller utan sitt röstkort. På så sätt kan även den som lever med skyddade personuppgifter göra sin röst hörd i årets val.

Se information från Valmyndigheten här:

Till dig som har skyddade personuppgifter

Den 11 september är det val!

Att du har skyddade personuppgifter påverkar inte din rösträtt.

Röstkort

Vi skickar ett röstkort till alla som får rösta. På röstkortet står vilka val du får rösta i och var din vallokal är.

Rösta i vallokal eller förtidrösta

  • Du behöver inte ha med ditt röstkort för att rösta i din vallokal på valdagen. Däremot behöver du kunna legitimera dig, eller så kan någon annan med id gå i god för dig.
  • Du kan förtidsrösta i vilken kommun du vill, oavsett var du är folkbokförd. Då behöver du ha med dig ditt röstkort.

Lokaler för förtidsröstning och mer information om valet hittar du på www.val.se

Vart skickar vi ditt röstkort?

Vi skickar röstkortet till den adress som din post brukar skickas till. Om du har en särskild postadress skickar vi röstkortet dit, annars till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort den 24 augusti.

Du som får din post via Skatteverkets postförmedling (”kvarskrivning”) får ditt röstkort till den adressen. De skickar vidare ditt röstkort till dig. Då behöver du räkna med att vänta ytterligare några dagar på ditt röstkort.

Om du inte får ditt röstkort

Om du inte har fått ditt röstkort kan du få ett så kallat dubblettröstkort från länsstyrelsen. På varje länsstyrelse finns ett antal personer som har behörighet att skriva ut röstkort till personer med skyddade personuppgifter. Det är en skyddsadministratör i Valid som kan skriva ut dubblettröstkort till dig.

Hämta röstkort på länsstyrelsen

Du kan hämta ett dubblettröstkort hos länsstyrelsen. Du kan besöka vilken länsstyrelse som helst. Du behöver alltså inte besöka länsstyrelsen där du är folkbokförd, om det kan medföra en risk för dig. Det kan vara bra att kontakta länsstyrelsen på förhand, för att säkerställa att en skyddsadministratör finns på plats på en tid som passar dig. När du hämtar ditt röstkort måste du kunna legitimera dig.

Beställ röstkort via telefon eller mejl

Du kan ringa eller mejla någon av länsstyrelserna för att beställa ett dubblettröstkort. Men då kan länsstyrelsen bara skicka röstkortet till den adress ditt ordinarie röstkort skickades till (särskild postadress eller folkbokföringsadress). Av säkerhetsskäl kan de inte skicka dubblettröstkortet till en annan adress.

Om du får din post via Skatteverkets postförmedling skriver skyddsadministratören på länsstyrelsen ditt personnummer på kuvertet så att Skatteverkets postförmedling vet vilken adress de ska skicka ditt dubblettröstkort till. Detta kan dock ta några extra dagar.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om hur du kan rösta.

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna Telefon: 010-57 57 000 www.val.se

 

Har du frågor kring hur du ska gå tillväga kan du kontakta någon av Unizons jourer eller Valmyndigheten.