Kongress 2021

17:e apr 2021

Unizon ställer inte in, vi ställer om! Den 17:e april höll Unizon sin andra digitala kongress. Runt 100 kvinno- och barnrättsaktivister från Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som varje dag räddar liv deltog på distans.

Kongressen är Unizons högst beslutande organ och det är kongressen som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och inriktningsplan. På grund av rekommendationer med anledning av coronaviruset kunde kongressen inte heller i år sammanträda fysiskt och kongressen hölls digitalt. Unizon ställer inte in, vi ställer om och ställer upp. På samma sätt som vi arbetat under hela pandemiåret, för kvinnors, tjejers och barns rätt att leva fritt från våld.

Olga Persson, ordförande Unizon, och Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon, välkomnade till kongressen.

– Är det något detta år lärt oss är det att ta plats, för ett år sen var vi i Agenda på SVT och lyfte att mäns våld mot kvinnor kräver lika kraftfulla resurser, politiska förslag och operativa åtgärder som mäns våld mot andra män.  Nu är regeringen tydlig med att de har två prioriterade områden: mäns grova brottslighet i gängkriminalitet och mäns våld mot kvinnor. Vi påverkar, syns och hörs, sade Olga Persson, Unizon.

Att upprätthålla den demokratiska ordningen trots pandemi och digitala mötesformer är avgörande för förbundet. Olga Persson klubbade igång kongressen. Johanna Storbjörk valdes till mötets ordförande, Maria Björsson till sekreterare och Easymeet, mötessystemet, till rösträknare. Röstlängden fastställdes till 59 ombud. Kongressen sändes online och sågs av över 100 personer.

Kvinnor och barn är riskgrupp – Vi är samhällsbärande organisationer!

– Vi och jourerna har samhällsbärande uppdrag så nu måste vi skala upp - så började krisledningsarbetet på Unizon. Vi ställde INTE in, vi ställde om och anpassade stöd och verksamhet för en pandemisituation med flera chattar, information på olika språk, annonsering i sociala medier, lappar i tvättstugor och anslagstavlor, inledde generalsekreterare Rebecka Andersson vid genomgång av Unizons verksamhetsberättelse 2020.

Unizons hemsida uppdaterades under krisens första månader varje dag med vilka jourer som hade öppet, och vi hade flera kampanjer i sociala medier med budskapet att jourerna finns här. Förbundet hade daglig kontakt med jourerna och med myndigheter och politiken. Unizon påverkade beslutsfattare, digitaliserade föreläsningar, möten, konferenser och studiebesök och nådde ut till rekordmånga.140 000 stödkontakter 2020

Under 2020 organiserade förbundet 137 jourer. Av dem var 91 kvinnojourer, 35 tjej- och ungdomsjourer, 9 jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp, 2 övriga jourer och 1 stödmedlem. Tillsammans hade jourerna över 138 500 stödkontakter. Allt Unizons arbete utgår från erfarenheter från kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. 1042 kvinnor, 969 barn, 18 män och 2 transperson bodde på kvinnojourernas skyddade boenden. Kvinnor bodde i snitt 55 dygn på jourernas skyddade boenden under 2020, på två år har det skett en minskning med 11 dygn.

– Det är oroande och vi arbetar ständigt med detta. Vart tar kvinnorna vägen? Vi har inga indikationer på att våldet skulle ha minskat eller att det skulle ha blivit enklare att få en bostad. Det är också första gången på länge vi hade färre barn än kvinnor placerade, det utreder vi. Är det för att kvinnor med barn inte får placering eller en tillfällig förändring?, sade Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon.

Kvinnor och tjejer stöttar kvinnor och tjejer

Unizon hade 2020 7 723 medlemmar varav 2 582 var aktiva medlemmar. 92 % av de aktiva är kvinnor. Jourerna hade 392 anställda och 96 % av anställda kvinnor.

Unizon ökade under året på sociala medier, påverkade politiken och fortsatte förändra livet för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Kongressen godkände Verksamhetsberättelsen. 

Tack för er kvinnogärning

Alla tidigare förbundsordföranden hade skickat hälsningar till kongressen.

– Vi kan, vi vill och vi törs! Mitt största och bästa minne från min tid som ordförande är att vi startade förbundet, då under namnet SKR, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, sade Elisebeht Markström, Unizons första ordförande.  

– Från min tid som ordförande tar jag med mig all glädje och action i rörelsen – vi kan förändra och vi gör det tillsammans, sade Carina Ohlsson, Unizons andra ordförande.

– Vi står fast, vi står kvar och fortsätter vårt arbete. Det jag tar med mig mest från mina år som ordförande är styrkan och kraften i vårt samlade arbete. Vi är ständigt före vår tid, porrfrågan var vi tidiga med att lyfta och nu kan vi skörda frukter från det arbetet. Även när det gäller upphandling, vinstdrivande krafter ska inte tjäna pengar på mäns våld mot kvinnor, sade Zandra Kanakaris, som avgick som ordförande 2020.

Nyval till Unizons förbundsstyrelse

Margaretha Olofsson valdes till kassör på två år. Till ledamot på två år valdes efter omröstning Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå (nyval), Camilla Skyttman, Kraftbyrån (omval), Else-Marie Larsen, Kvinnojouren Helsingborg (omval), Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan (nyval).

Styrelsen består från 2021-04-17 av:

Olga Persson, förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp
Mikael Gustafsson, vice ordförande, Kvinno- och tjejjouren Pax, Nynäshamn
Margaretha Olofsson, Kvinnojouren Mira, kassör
Marie Unander-Scharin, Kvinnojouren Sigtuna, ledamot
Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren Höganäs, ledamot
Camilla Skyttman, Kraftbyrån, Huddinge, ledamot
Else-Marie Larsen, Kvinnojouren Helsingborg, ledamot
Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå, ledamot
Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan, Skövde, ledamot

Ansvarsfrihet, propositioner och motioner

Den ekonomiska berättelsen och resultat och balansräkning godkändes. Revisorernas rekommendation var att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och kongressen beslutade så. Föreslagna årsavgifter för medlemskap i förbundet var desamma som tidigare år, årsavgifter för 2022 godkändes av kongressen.

Styrelsen, exklusive förbundsordförande Olga Persson, lade fram förslaget på ett omställningsavtal för ordförande som diskuterades. Kongressen röstade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag att godkänna Förbundsstyrelsens förslag till innehåll i ett omställningsavtal och att uppdra till styrelsen att med hjälp av arbetsrättsjurist upprätta och godkänna ett omställningsavtal utifrån kongressens beslut.

Kvinnojouren Moa hade motionerat om att garantera skolpliktiga barn undervisning under vistelse på kvinnojourer.

– Vi uppskattar alla motioner och diskussioner så att vi kan utveckla verksamheten på riksnivå. Att verka för skola för barn på jourernas skyddade boende sammanfaller med förbundets huvudmål och är något vi verkar för, det finns inget som hindrar att kansliet, i enlighet med motionens att sats nummer 4, under året skickar ut enkäter om just skolgång för barn i skyddat boende, sade Robin Rocksten, avgående styrelseledamot i Unizon.

Inriktningsplan 2021-2023 och Verksamhetsplan för 2021 antogs efter föredragande av Olga Persson.

Mötets ordförande Johanna Storbjörk tackade för dagen:
- Det har varit spännande och utmanande att leda dagen, men som alltid när man träffar er tryggt, systerligt och starkt. Tack för att jag fått vara en del av er dag och för allt ni gör varje dag!

Nästa års kongress hålls den 23-24:e april 2021. Flera jourer visade intresse för att vara värd för nästa års kongress som förhoppningsvis blir IRL.

Idépris
Unizons förbundsstyrelse delade sedvanligt ut Unizons idépris, i år delades tre idépris på 25 000 kronor vardera ut till:

Storasyster för kampanjen ”Tänk dig ett samhälle fritt från sexuellt våld”.

Kraftbyrån för jourens rapport om ungas psykiska ohälsa i Huddinge. Hårda fakta, statistik och fotarbete har nått ut till lokala politiker.

Föreningen Rise för deras nya stödportal, här finns allt från meditation och andra former av stöd man kan behöva i stunden för att man ska kunna må bättre när man varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen.

Dagen avslutades med artisten Sannah Sae som framförde låten "Shit va stark" som hon skrivit till sin mamma som utsattes för våld när Sannah var liten, och som hon riktar till alla kvinnor som utsatts för våld.

– Shit va stark du är, vill att alla ser!