Kvinnofrid - grundläggande i välfärden

25:e apr 2020

Uttalande från Unizons kongress 2020.

Lördagen den 25:e april har Unizon haft digital kongress. Kvinno- och barnrättsaktivister från Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse.

En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors och barns rättigheter. Unizon är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld. Under 2019 hade Unizons medlemsjourer över 121 000 stödkontakter. Ingen annan del av välfärden drivs i så stor utsträckning av icke-vinstdrivande aktörer som kvinnofrid och barnfrid. Vårt unika bidrag till välfärden är att vi har kunskapen, erfarenhet sedan 40 år, förmågan att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnor och barns bästa, oavsett vad. Vi har inget annat syfte än det.

Allt vårt arbete utgår ifrån kvinnors, tjejers och barns verkliga erfarenhet av mäns och killars våld; hot, förföljelse, våldtäkter, slag och strypningar. Vår kunskap, vår erfarenhet, forskning och internationella larmrapporter visar att mäns våld mot kvinnor och barn ökar i tider av kris. Sedan coronaviruset började spridas i Sverige har jourerna skalat upp, ställt om och anpassat verksamheten efter hur verkligheten ser ut. Vi har arbetat dag och natt för att kunna stötta och skydda riskgrupperna kvinnor, tjejer och barn när de isolerats med våldsutövare. Och när barn och unga spenderar alltmer tid online finns tjej- och ungdomsjourerna där som en trygg plats på nätet. 

Liksom FN ser Unizon med stark oro på krisens nästa fas, när de ekonomiska konsekvenserna av krisen med arbetslöshet, ökat missbruk och oro i samhället gör att mäns våld mot kvinnor och barn kan öka. Vi förbereder oss för denna tid, men kan inte göra arbetet utan ökade resurser och samarbete med andra.

Vi kräver: 

  • Resurssätt jourerna som den viktiga funktion vi är i välfärden. Anslagen måste nu vara särskilt flexibla och vi måste få förtroendet att använda resurserna till det som är viktigast i en nationell kris, på kort och lång sikt. De kvinnor och barn vi stöttar och skyddar är riskgrupper när samhället är i kris. De kommer att fortsätta vara det i lågkonjunkturen som kommer bli följden av pandemin. En pandemi drabbar även kvinnors ekonomiska möjligheter att lämna en våldsam man och försörja sig själv.
  • Involvera jourer i kommunernas krisarbete. Använd de kunskaper och expertresurser som finns i den organiserade jourrörelsen i beslutsfattande organ. Vi står redo för samarbete.
  • Regering, kommuner och regioner måste definiera jourernas verksamhet som samhällsviktiga verksamheter och de som arbetar på jourerna som ett samhällsbärande yrke. De som arbetar på jourerna är samhällsbärare.
  • Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se organisationsbidrag istället för verksamhetsbidrag, samt ett enklare ansökningsförfarande.
  • Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär för privata företag. Kvinnofrid och barnfrid ska inte konkurrensutsättas via upphandling.
  • Frihet från porr. Vi måste ta krafttag mot porren om vi överhuvudtaget vill göra något mot mäns våld mot kvinnor. Porrindustrin ska hållas ansvarig för det våld de begår mot kvinnor, spridningen av porr måste begränsas genom lagstiftning, porrsajter måste ha åldersverifikation, skola och förskola ska vara porrfria och sex- och samlevnadsundervisning måste ha kritiskt perspektiv på porr.  

Unizons kongress 2020
Stockholm 2020-04-25