Kvinnohat dödar – uttalande från Unizons kongress 2019

15:e apr 2019
Över 150 kvinnorättsaktivister aktiva inom Unizons över 140 medlemsjourer samlade på Unizons kongress 2019.

Helgen den 13-14 april har Unizons över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer haft kongress, över 150 kvinnorättsaktivister har demokratiskt beslutat om förbundets framtid och valt en ny styrelse. En fristående kvinnorörelse är avgörande för en stark lagstiftning för kvinnors och barn rättigheter.

Jourrörelsen är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse mot mäns våld mot kvinnor. Jourerna har haft #metoo i 40 år och stöttar och skyddar, förebygger och påverkar varje dag utifrån en kunskap om hur våld, kön och makt hänger ihop. Under 2018 hade Unizons jourer över 108 000 stödkontakter.

Jourrörelsen står stark och Unizon fortsätter växa med organisationer som fortsätter jourrörelsens unika arbete med att ge stöd och skydd och omvandla erfarenhet och kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn till politisk påverkan.

Under 2018 dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med 10 kvinnor år 2017. Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år. Unizons kongress uppmanar nu hela samhället att dra i nödbromsen, vi kräver kraftfulla satsningar för rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället, samtidigt som vi själva storsatsar och mobiliserar för att utveckla vårt arbete, sprida vår kunskap och driva politiken framåt ännu mer.

Vi vill se en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor och kräver gemensamt:

  • Alla myndigheter, rättsväsendet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste få ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgående mordkurvan. Vi måste hitta männen i tid, förhindra att de kan fortsätta utöva våld och hålla förövare ansvariga för sina brott.
  • Mäns dödande av kvinnor ska definieras som femicide och motivet kvinnohat måste innebära straffskärpning.
  • Inför kvinnohat som grund för hatbrott: om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket innebär en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
  • Fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen som utövar våld, hotar och våldtar. Ingen kvinna ska bli misshandlad, hotad, förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren.
  • Använd lagrummet som finns i fridskränkningsbrotten. Varför ser vi inte en ökning av domar för grov kvinnofridskränkning sedan skadegörelse och överträdelser av kontaktförbud lades till i brottskatalogen 2013
  • Permanenta statsbidrag till kvinno- och tjejjourer som bättre kommer våldsutsatta kvinnor och barn till del. Vi vill se organisationsbidrag istället för verksamhetsbidrag, samt ett enklare ansökningsförfarande. Vi kräver även ökade resurser till riksförbundet för att utveckla arbetet i takt med att medlemsantalet ökar.
  • Fortsatt möjlighet för kvinnojourer att undantas från upphandling och främjande av IOP. Mäns våld mot kvinnor ska inte vara en vinstaffär för privata företag. Vinsten med att mäns våld mot kvinnor upphör tillhör oss alla.
  • Att resurser till förändringsarbete med män och pojkar inte tas från skydd- och stödinsatser till kvinnor och flickor.
  • Frihet från porr. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs att vi genom lagstiftning begränsar produktion och spridning av pornografi, åldersverifikation på porrsajter, porrfri skola och förskola och en skolundervisning som avmaskerar porrens våldshandlingar mot kvinnor och flickor.

Unizons kongress
Lund 2019