Kvinnor fortsätter mördas - avgörande att växla upp arbetet mot mäns våld

25:e nov 2022

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg och justitieminister Gunnar Strömmer presenterade idag flera förslag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

• Kontaktförbud ska kunna omfatta större geografiska områden och elektronisk övervakning användas i högre utsträckning.
• Särskilt hatbrott mot kvinnor fortsätter utredas.
• Ser över reglerna för obligatorisk häktning för att fler misstänkta ska häktas.

– Mäns brottslighet mot kvinnor är grov kriminalitet som kräver samma kraftfulla politiska åtgärder som mäns våld mot andra män. Skärpningar gällande kontaktförbud är viktiga och att överträdelser av kontaktförbud straffas – alla tillgängliga tvångsmedel måste användas för att rädda kvinnors och barns liv, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Regeringen ska utvärdera den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck och presentera ett nytt åtgärdsprogram för 2024-2026.

– Grundarbetet är på plats, nu krävs resultat. En viktig motkraft till mäns och killars våld är kvinnors organisering. Det är av yttersta vikt att satsningar i budgeten stärker den organisering som redan pågår och har pågått de senaste 40 åren på kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Paulina Brandberg betonade särskilt civilsamhällets roll. Unizon ser fram emot att bidra med vår expertkunskap, kvinnors och barns levda erfarenheter av mäns våld.

#unizonjourer #mänsvåldmotkvinnor #orangeday #25november