Kvinnor måste få överleva - riksdagshearing om femicid

07:e dec 2022

Den 6 december, anordnande Unizon tillsammans med Camilla Mårtenson, Liberalerna, en hearing i riksdagen om mäns dödliga våld mot kvinnor. Josefina Johannisson berättade för riksdagspolitiker, civilsamhällesorganisationer, polisen och andra myndigheter om hur pappa dödade mamma, vad hon hade behövt och vad samhället måste göra för att inte en enda kvinna till ska dödas.

På bild: Olga Persson, ordförande Unizon och Josefina Johannisson

Kvinnor är aldrig fria från mäns våld. Kvinnor är inte trygga i hemmen och de är inte trygga på gator och torg. De är inte trygga på arbetsplatser eller när de deltar i det demokratiska samtalet.

– Kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrund och yrken riskerar att utsättas för mäns våld. Mäns hat mot kvinnor måste definieras som den politiska terrorhandling det är, könade våldshandlingar som sprider skräck och vanmakt i hälften av befolkningen. En internationell dag mot femicid skulle tydliggöra det, och allas vårt ansvar att se till att inte en enda kvinna till dödas, sade Olga Persson, ordförande Unizon.

Femicid – att män dödar kvinnor för att de är kvinnor sker över hela världen. Bara idag kommer mer än 100 kvinnor att dödas av en partner eller familjemedlem för att de är kvinnor. 2021 dödades runt 45 000 kvinnor och flickor av partners eller familjemedlemmar. Det betyder runt 5 kvinnor och flickor varje timme, enligt fakta från United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Förra året dödades 15 kvinnor i Sverige av en man hon hade eller hade haft en relation med, det är en kvinna var tredje vecka som inte får leva sitt liv. Hur många som dödats hittills i år vet vi inte, eftersom ingen myndighet har i uppdrag att löpande sammanställa data över dödade kvinnor.

Under hearingen i riksdagen ställde Josefina Johannisson krav till politikerna:

– Vi måste skifta fokus och tänka att våld drabbar svaga kvinnor, så är det inte. Det kan drabba vem som helst som träffar fel man. Fokus måste ligga på att: 1. Skydda kvinnor och barn 2. Myndigheter tar ansvar och samverkar med varandra 3. Spärra in män som begår brottsliga handlingar och som samhället vet är farliga.

Unizon skriver under på samtliga krav. Vi utgår från att Josefinas berättelse är med alla som deltog vid hearingen för alltid, i er politik och i det dagliga arbetet. Det är vår övertygelse att om alla gör det de ska kan vi skydda kvinnor och barn och se till att inte en enda kvinna till dödas, och att inte ett enda barn till lämnas ensamt kvar.

– Mordet på min mamma hade kunnat förhindras med små medel, men ingen gjorde något trots att grannar och andra omkring oss visste. Min mamma var en intelligent, empatisk kvinna som hade kunnat bidra till samhället – istället gick samhällets insatser till rättsvårdande insatser till min pappa, sade Josefina Johannisson.

Kvinnor måste få överleva. Internationella dagen mot femicid finns inte än, men måste tyvärr finnas.

Unizon ställer sig bakom Global 16 Days of Activism Campaign krav till FN: Gör 6 december till International Day to end Femicide! Vi uppmuntrar alla: Skriv under så att det blir en officiell dag! Det är en liten handling som gör stor skillnad för kvinnors och flickors rättigheter.

https://www.change.org/.../united-nations-declare-dec-6...

Unizons krav: 

  • Regeringen måste ge polisen i uppdrag att löpande sammanställa data över mäns våld mot kvinnor, och specifikt mördade kvinnor. Sedan 2016 bistår polisen på uppdrag av regeringen med statistik över bekräftade skjutningar – samma måste gälla för våld mot kvinnor.
  • Offensiva åtgärder mot förövare. Systematiskt arbete krävs mot den här typen av grovt kriminella män och samordning, resurser och uppföljning ska ske på samma sätt som mot gängkriminalitet.
  • Lokala haveriutredningar av varje enskilt fall - alla som har ansvar måste gå igenom och se vad man kunnat göra för att rädda kvinnors liv.
  • Följ upp - myndigheter ska systematiskt rapportera att de gör de förbättringar som krävs. Man måste leverera resultat.
  • Samtliga åtgärder i åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor måste finansieras.
  • Erkänn 6 december som internationella dagen mot femicid.