Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld - bostadsfrågan i Sveriges Radio

11:e maj 2022

Kommuner i Stockholmsregionen brister i att hjälpa utsatta för våld i att hitta en egen bostad, enligt länsstyrelsen. Flera offer som inte fått hjälp med bostad har återvänt till förövaren och dödats. Det rapporterar P4 Stockholm den 11:e maj. Unizons ordförande Olga Persson intervjuades om frågan i Eftermiddag i P4 Stockholm.

 – Det är idag svårt för kvinnor och barn att få tillgång till skyddat boende i det akuta skeendet och det blir svårare och svårare för varje år på grund av sparkrav i alla landets kommuner, och okunskap. Om man fått tillgång till skyddat boende och ska flytta lämnas sedan ansvaret helt och hållet på dig själv att hitta en ny bostad. Det är oacceptabelt, när du tidigare haft bostad och är brottsoffer i ditt eget hem och inte kan stanna där. Många kvinnor har också utsatts för ekonomiskt våld och har svårt att hävda sig på en väldigt pressad bostadsmarknad, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Hur omfattande är problemet i Stockholm?
 – Enligt all fakta är problemet omfattande. I Stockholm stad beviljas 2 av 10 som ansöker om förtur till bostad i de kommunala bostadsbolagen, för många år sen var det många många fler som beviljades förtur.

När det allra allvarligaste händer, att kvinnor mördas, så är det ingen av kvinnorna som fått tillgång till ett permanent långsiktigt boende utan de har lämnats på vandrarhem och härbärgen eller tvingats tillbaka till förövaren, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Vilka andra åtgärder vill ni se?
 –  Sociala förturer ges enbart i 46 av 290 kommuner, fler kommuner behöver ge förtur. En del privata fastighetsbolag tar också sitt ansvar. Men i kommunerna krävs samarbete och strukturerad samverkan kommuner emellan, eftersom kvinnor ofta inte kan bo kvar. Det behövs också kunskap om våld så man kan göra en helhetsbedömning av kvinnans situation, så man kan se exempelvis om hon har betalningsanmärkningar på grund av att mannen utsatt henne för ekonomiskt våld.

Man måste se helheten – bevilja skyddat boende akut och sedan ge långsiktigt stöd under lång tid för att få tillgång till permanent bostad. Det krävs samordning och avlastning i den livshotande situationen. Det krävs också politisk vilja på nationell nivå, och krav på kommunerna att göra detta överallt, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

"När det allra allvarligaste händer, att kvinnor mördas, så är det ingen av kvinnorna som fått tillgång till ett permanent långsiktigt boende utan de har lämnats på vandrarhem och härbärgen eller tvingats tillbaka till förövaren"


Vi har en svår bostadssituation, kan man ens förvänta sig att få hjälp med att få en bostad?

 –  Först och främst måste vi förvänta oss att kvinnor ska slippa lämna sina bostäder på grund av våldsamma män. Men om man tvingas göra det, om man tvingas lämna sitt hem för att man är utsatt för brott kräver Unizon att alla kommuner tar ansvar, storstadskommuner som mindre kommuner. Annars har kvinnor ingen möjlighet att lämna männen, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Lyssna på hela inslaget här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1929483?start=827

Olga Persson deltar cirka 13 minuter in i programmet. 

Nyhet från P4 Stockholm här: https://sverigesradio.se/artikel/jenny-lever-gomd-radd-att-bli-dodad-av-sin-forovare