OLGA PERSSON FÅR ÅRETS ANNA LINDH-PRIS!

26:e aug 2021

Anna Lindhs Minnesfond har utsett Olga Persson till mottagare av årets Anna Lindh-pris

- Att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor och barn är en angelägen samhällsuppgift. Olga Perssons engagerade insatser är i hög grad i Anna Lindhs anda. Styrelsen för Anna Lindhs minnesfond har därför utsett Olga Persson till mottagare av 2021 års Anna Lindhs minnespris, säger minnesfondens ordförande Lena Hjelm-Wallén.

Olga Persson får Anna Lindhs minnespris 2021 för sitt imponerande arbete för ett jämställt samhälle och mot mäns våld mot kvinnor och barn. Olga Persson är statsvetare och ordförande för Unizon, riksförbund för mer än 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer. Hon är också ledamot i Fredrika Bremerförbundets styrelse.

Som förbundsordförande i Unizon är uppdraget att ge skydd och stöd till kvinnor och barn som drabbas av våld och förföljelse men också att förebygga detta. Olga Persson har förtjänstfullt lett organisationens arbete och som debattör bildat opinion för ett jämställt samhälle fritt från mäns våld.

- För mig är Anna Lindh mod, värme, glädje och hårt arbete. Hon var, och är, en stor källa till inspiration för mig och många andra. Det är en stor ära att få hennes minnespris, säger Olga Persson.

Unizon är oerhört stolta över att vår fantastiska ordförande får detta pris och kommer tillsammans med henne fortsätta arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Anna Lindhpriset delas ut årligen sedan 2004 till minne av Anna Lindh, som avled 2003. Årets pris kommer att delas ut i Stockholm den 7 oktober. Minnesfondens styrelse består av Lena Hjelm-Wallén (ordförande), Magdalena Agrell, Ellinor Eriksson, Ann Linde, Dan Svanell, Karl-Petter Thorwaldsson och Lennart Weiss.

 

För pressfrågor kontakta Nina Ljungberg, pressekreterare Unizon: nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92