Samhällsbärarna: Rapportbok, författare Joakim Medin, utgiven av Unizon, 2021

14:e apr 2021

I slutet av 2020 rapporterades det att en tredjedel av alla svenska kommuner sett en ökning av våld i hemmet under coronapandemin. FN:s generalsekreterare varnade för ett sådant ökat våld redan i början av pandemin. Hemmajobb, isolering och rörelserestriktioner har gjort att kvinnor och barn blivit ännu mer utlämnade åt våldsamma män och deras kontrollmekanismer. I denna rapportbok samlar journalisten Joakim Medin vittnesmål från 20 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer över hela Sverige om ökad våldsutsatthet, sexuella övergrepp och förvärrad hedersproblematik som präglat pandemins första år. Boken granskar också hur svenska kommuners samarbete med jourrörelsen och civilsamhället sett ut under krisåret.

 

Samhällsbärarna kan beställas från Unizon för 190 kronor (exklusive frakt) genom att maila info@unizon.se och kan också beställas från bokus.com (ISBN: 978-91-519-8816-0).