Självklart är kvinnor inte positiva till kvinnohat

26:e okt 2021

Självklart är kvinnor inte positiva till kvinnohat - hög tid för lagstiftning som begränsar porrens skadeverkningar!

Idag publicerade Svenska Internetstiftelsen sin årliga rapport Svenskarna och internet. Den visar att 9 av 10 svenskar är på nätet varje dag och att 99 % av barn och unga 8-19 år använder internet.

Det är tydligt att internet är en stor del av allas våra liv. Samtidigt består en stor del av internet av porr. Internetstiftelsens rapport visar att totalt i befolkningen har hälften av männen porrsurfat det senaste året, jämfört med var tionde kvinna. Det är också tydliga skillnader mellan könen när det gäller synen på porr. Män är mycket mer positiva till porr än kvinnor. Fem gånger fler män än kvinnor är positiva till porr på nätet. Enbart 8 % av kvinnorna är positiva.

Det är inte konstigt att kvinnor inte är positiva till något som skadar kvinnor. Dagens pornografi visar grovt sexuellt våld och förnedring av kvinnor och finns lätt tillgänglig, utan åldersgräns, några klick bort. En total motsats till samhällets offentliga värderingar om jämställdhet och en akut jämställdhetsfråga.

Unizon fortsätter att kräva:

- Inför lagstiftning om åldersverifikation på kommersiella porrsajter. En lagstiftning som begränsar porrens skadeverkningar på barn under 18 år är det minsta vi kan begära fram till att vi får en lagstiftning som också skyddar och ger upprättelse för de kvinnor och flickor som utsätts i produktionen av porr.

- Internetleverantörer ska som standard erbjuda kunder porrfria internetabonnemang där kunder som vill se pornografi får göra ett tillval (opt-in).

- Skapa porrfria miljöer för barn med hjälp av kritiska samtal, policyer och tekniska lösningar på skolor och andra platser där barn vistas.

- Modernisera sexualundervisningen så att den förebygger sexuella övergrepp och främjar jämställdhet med hjälp av ett kritiskt och kunskapsunderbyggt förhållningssätt till porr.

- Regeringen bör tillsätta en statlig utredning om hur porrens skadeverkningar ska begränsas för ökad folkhälsa.

Hela rapporten Svenskarna och internet finns att läsa hos Internetstiftelsen