Skydda kvinnors liv till varje pris – inför placeringspeng! Uttalande från Unizons kongress 2024

25:e apr 2024

Årets första månader har präglats av flera fruktansvärda misstänkta mord på kvinnor. Samtidigt beviljar kommunerna allt färre kvinnor och barn skyddat boende. Det är ovärdigt och livsfarligt. Helgen 20-21 april samlades Unizons över 140 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer för kongress, gemensamt kräver vi: Skydda kvinnors liv – inför placeringspeng!

Mäns våld mot kvinnor handlar om grova brott, mord, försök till mord, våldtäkt, grov misshandel och förföljelse. En kriminalitet som pågår dygnet runt, året om - och måste tas på samma allvar, ha samma prioritet, status och resurser som mäns våld mot andra män.

I april trädde ny lagstiftning i kraft som är menad att stärka rättigheterna för kvinnor och barn i skyddat boende. Men för att kvinnors och barns trygghet och rättigheter ska stärkas måste kvinnor och barn faktiskt beviljas skyddat boende.


Unizon samlar över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Under flera år har vi larmat om att landets kommuner beviljar färre och färre kvinnor och barn skydd. Det är ovärdigt att brottsoffren kvinnor och barn inte får den fristad och skydd de behöver, och tydligt att stimulansmedel för kvinnors och barns liv behövs, nu.


Unizon kräver därför en placeringspeng där staten betalar hälften av kostnaden för placering på skyddat boende och kommunen hälften. Där kvinnojourerna med sin expertis bedömer om skyddat boende, något som också skulle underlätta den ansträngda socialtjänstens arbetsbörda, och att barn alltid placeras tillsammans med mamma på skyddat boende.

 

Det är ovärdigt att kvinnor fortsätter mördas med all den kunskap som idag finns. Det är ovärdigt att kvinnor tvingas leva rädda och gömda i decennier för att samhället inte förmår hålla förövare ansvariga. Unizon är landets största demokratiskt organiserade folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vårt unika bidrag till välfärden är att vi har kunskapen, erfarenhet sedan 40 år, förmågan att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnor och barns bästa, oavsett vad – och det kommer vi att fortsätta med.

 

Unizons krav:

  • Krisråd mot mäns våld mot kvinnor. Sedan 2023 finns regeringens råd mot organiserad brottslighet, ett likadant samordnade råd med återrapporteringskrav krävs för mäns grova brottslighet mot kvinnor.
  • Skydda kvinnors liv till varje pris - kvinnor måste få stöd och skyddat boende, vilket få kvinnor beviljas idag. Unizon kräver en placeringspeng och att polisen också ska kunna placera på kvinnojourer.
  • Använd alla tillgängliga tvångsmedel för att stoppa gärningspersonerna. Straffriheten måste upphöra - kvinnor ska inte tvingas leva gömda i decennier för att vi inte förmår hålla förövare ansvariga för sina brott.

 

Unizons kongress 2024
Halmstad 20240421

 

Unizons förbundsstyrelse består sedan 2024-04-20 av:
Olga Persson, förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp
Margaretha Olofsson, Kvinnojouren Mira, kassör
Vivianne Almstedt, STHLM Väst tjej- och kvinnojour, ledamot
Parisa Amiri, Tensta kvinnojour, ledamot
Marie Ekman, Kvinnohuset Tranan, Skövde, ledamot
Josefine Guldbrand, Kvinnohuset Örebro
Else-Marie Larsen, Kvinnojouren Helsingborg, ledamot
Cecilia Nilsson, Familjefridsjouren Höganäs, ledamot
Emmelie Rutström, Tjejjouren Luleå, ledamot