Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar att skyddsnätet brister

01:e feb 2022

INTE EN KVINNA TILL SKA MÖRDAS OCH INTE ETT ENDA BARN TILL LÄMNAS ENSAMT KVAR

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar visar att skyddsnätet brister - igår presenterade myndigheten en rapport där de utrett hur 75 barn och vuxna, majoriteten kvinnor, dödats. Trots att kvinnorna och gärningsmännen haft kontakter med olika samhällsaktörer som till exempel vården och socialtjänsten kort tid innan morden fick de inte det stöd som behövdes. Något som tidigare granskningar också visat. Varför händer inte mer?

Socialstyrelsens övergripande bedömning är att det behövs ett aktivt, skyndsamt och samordnat agerande från berörda samhällsaktörer vid kännedom eller misstanke om att ett barn eller vuxen utsätts för våld.

Det borde redan vara på plats. Det handlar om kvinnors och barns liv. Hela samhället måste arbeta, samarbeta och göra allt vi kan för att ingen kvinna eller barn ska mördas och inga barn bli lämnade ensam kvar. Mäns och killars våld mot kvinnor och barn är ingen privatsak utan handlar om grova brott. Vi har alla ett ansvar att agera, speciellt vi som valt att arbeta med människor.

Unizon fortsätter kräva en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor. Inte en kvinna till.

Läs mer här: socialstyrelsen.se