SRS och Unizon

06:e dec 2014

Sedan 2014 har Unizon och SRS, Scandinavian Risk Solutions, ett långsiktigt utvecklingssamarbete som innebär att SRS vidareutbildar jourerna i säkerhet och konflikthantering och Unizon utbildar SRS i mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och jämställdhet.

Sedan 2014 har Unizon och SRS, Scandinavian Risk Solutions, ett långsiktigt utvecklingssamarbete som innebär att SRS vidareutbildar jourerna i säkerhet och konflikthantering och Unizon utbildar SRS i mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och jämställdhet. Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. SRS är ett av Sveriges främsta säkerhetsföretag och tillhandahåller Security Risk Management tjänster av högsta kvalitét och etiska standarder till kunder i Sverige och runt om i världen.

Utöver utbildning har Unizon och SRS anordnat flera utåtriktade aktiviteter såsom seminarier i Almedalen om feministiskt CSR, om hur ett modernt CSR- och hållbarhetsarbete kan innebära samarbete mellan två i grunden olika organisationer och utmana normer om kvinnligt och manligt, förebygga våld och bidra till jämställdhet. Tillsammans har SRS och Unizon också arrangerat minglet Skyddsvästar och kvinnokamp i Almedalen 2018 och 2019. Ett stort feministiskt hållbarhetsmingel om modernt CSR- och hållbarhetsarbete, jämställdhet och hur vi alla kan förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer.