Tyst luciatåg för att hedra mördade kvinnor

13:e dec 2022

Sedan år 2000 har 343 kvinnor i Sverige mördats av en man de hade eller hade haft en relation med. Inte en enda kvinna till ska dödas.

Varje år mördas kvinnor i Sverige just för att de är kvinnor, av en man de haft en relation med. Idag på luciadagen arrangerade Unizon och Kvinnostrejk Stockholm därför ett tyst luciatåg för att hedra kvinnorna och för att kräva en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor. En unik aktion med syfte att sätta press på myndigheter, riksdag, regering och övriga samhället att prioritera mäns dödliga våld mot kvinnor.

– Det är vår absoluta övertygelse att kvinnors liv kan räddas om alla gör det de ska för att förhindra och bekämpa de här fruktansvärda brotten. Kvinnor måste skyddas, ansvariga myndigheter måste samverka med varandra och samhället måste hålla förövare ansvariga för att rädda kvinnors liv, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Det tysta luciatåget vandrade i centrala Stockholm och 13 tysta minuter hölls live på Unizons instagram. Runt om i landet uppmärksammade idag också Unizons medlemsjourer mäns dödliga våld mot kvinnor i sociala medier.