Umgänge - för barnets bästa?

23:e feb 2023

Vårt svar på frågan: nej. Barn ska inte tvingas till umgänge med våldsamma föräldrar och inte ha mördare som vårdnadshavare.

Visste du att:

  • Till och med barn som bor med mamma på skyddat boende tvingas till umgänge med pappa, som samhället bedömt är så farlig att de behöver leva skyddat.
  • Ungefär vart tredje barn vars pappa dödat mamma har sin morddömda pappa som vårdnadshavare.

Vi fortsätter kämpa för barns rätt att leva trygga och fria från våld. På Forum Jämställdhet höll Olga Persson, ordförande Unizon, föreläsningen Umgänge – för barnets bästa? Se den på UR-play.

Unizons krav:

  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.
  • Umgänge ska aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.
  • Domstolar ska ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge.

Upprörd? Läs mer och skriv under för att stoppa tvångsumgänge:

stoppatvangsumgange.nu