Unizon kommenterar barnfridsbrottet

26:e maj 2021

Äntligen barnfridsbrott! Men vi har mycket kvar att arbeta för när det gäller vårdnad, boende och umgänge och alla barns rätt att skyddas från en våldsam pappa. Läs Unizons kommentar på riksdagsbeslut 26 maj här.

Riksdagen klubbade idag den 26 maj igenom det nya barnfridsbrottet som gör det olagligt att utöva våld och andra kriminella handlingar inför barn. Ett stort och viktigt steg som Unizon har arbetat för i mer än 15 år!

Förövare måste hållas ansvariga och straffriheten för män som väljer att utöva våld mot kvinnor och barn måste minska.

Riksdagen antog idag också bestämmelser kring vad som beskrivs som ett ”stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister”. Här är det helt avgörande att ha med sig att det i vårdnadstvister ofta förekommer uppgifter om våld mot mammor och barn.

Det som benämns som en tvist mellan föräldrar är ofta kriminella handlingar i form av våld och hot. Ekots granskning från 2020 visar att det i 133 av 144 vårdnadstvister förekom uppgifter om våld.

Vi ser med oro på bestämmelsen om obligatoriska informationssamtal och möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot föräldrarnas vilja, ofta mot mammans vilja.

✋ Det är inte barns bästa att tvingas till umgänge med en våldsutövande pappa.
✋ Det är inte att skydda kvinnor mot våld att tvinga dem att skicka barn till pappor som hotar och förföljer dem.

Gemensam vårdnad vid förekomst av våld kan vara direkt livshotande och är motsatsen till att se barnets, och kvinnors, bästa och rättigheter.

Det går heller inte att medla bort mäns våld, det kan istället försätta kvinnor och barn i livsfara.
Vi kommer att följa detta noga! Läs gärna vår debatt på ämnet här: https://www.svd.se/farliga-slutsatser-om-barn-i...

Nyhet från Ekot, Sveriges Radios, granskning 2020: https://sverigesradio.se/artikel/7537407