Unizon kommenterar dagens presskonferens

14:e okt 2022

Kvinnors och flickors trygghet måste prioriteras i brottsbekämpning och straffskärpningar och förövare måste hållas ansvariga. Unizon förväntar oss att den tillträdande regeringen inkluderar kvinnor och flickor i samtalet om lag och ordning.

Unizon förväntar oss också att den tillträdande regeringen upprätthåller den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. När vi pratar om förebyggande arbete handlar det om att förebygga mäns och killars brottsliga handlingar, i det förebyggande arbetet är det helt avgörande att förändra normer kring män och maskulinitet.

Det är mycket positivt att man utreder att grundlagsskydda aborträtten och vi välkomnar satsningen på jämställd hälsa, kvinnors och flickors hälsa och på förlossningsvården. Tyvärr nämndes inte tjejers psykiska ohälsa under presskonferensen, rapport efter rapport visar på tjejers dåliga mående och psykiska ohälsa. Här måste kraftiga åtgärder in.

Unizon ser fram emot en politik där mäns brottslighet mot kvinnor måste ingå. Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor måste upp på den politiska dagordningen – och stanna där!