Unizon kommenterar regeringens budget

20:e sep 2023

Mäns våld mot kvinnor är en pågående terror som hotar och skrämmer kvinnor och barn varje dag, året om över hela vårt land. För att bekämpa denna grova kriminalitet som drabbar kvinnor krävs resurser. Idag presenterades regeringens budgetproposition för 2024. Här är Unizons kommentar.

Mäns våld mot kvinnor är en pågående terror som hotar och skrämmer kvinnor och barn varje dag, året om över hela vårt land. För att bekämpa denna grova kriminalitet som drabbar kvinnor krävs resurser. 

Inflationen och det säkerhetspolitiska läget gör inte att mäns våld mot kvinnor minskar, snarare tvärtom. Kriser som pandemier, krig och lågkonjunktur gör att utsattheten ökar. Under de två senaste åren har stödsamtalen till Unizons medlemsorganisationer ökat med 40 procent, 2022 hade Unizons jourer nära 200 000 stödsamtal. Behovet av att få stöd och skydd mot mäns våld är stort.  

Att riksförbundet Unizon och de ideella kvinno- och tjejjourernas lokala arbete får fortsatt statlig finansiering är helt avgörande för att Sverige ska ha ett skyddsnät för våldsutsatta kvinnor och barn av hög kvalitet i hela landet. Unizon välkomnar särskilt att medlen fortsatt ska vara tvååriga. Kostnadshöjningarna som inflationen medför påverkar våra verksamheter och en höjning av anslaget hade såklart behövts för att kompensera för detta.

Sverige måste vara ett tryggt land för alla och satsningarna på rättsväsendet är avgörande. Om satsningarna ska leda till ökad trygghet för alla människor i Sverige måste pengar avsättas särskilt till rättsväsendets bekämpande av mäns grova kriminalitet mot kvinnor och barn. Att satsa både långsiktigt och akut mot gängkriminalitet där män och pojkar skjuter på öppen gata är livsviktigt, och en kvinna mördad i sin egen säng måste generera samma politiska resurser, engagemang och uppmärksamhet. I regeringens önskade perspektivskifte från förövare till brottsoffer måste de tiotusentals brottsoffer som är kvinnor och barn och utsätts för mäns våld särskilt uttalas och prioriteras.

För att bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs att enskilda förövare bestraffas och hindras från att fortsätta utöva våld tillsammans med omfattande förebyggande och våldspreventiva åtgärder på bred front i landets alla kommuner. De 80 miljoner till brottsförebyggande arbete som avsätts till kommunerna är bra men långt ifrån tillräckligt med tanke på att mäns våld mot kvinnor kostar samhället minst 43 miljarder kronor per år. Det är livsviktigt att det brottsförebyggande arbetet beaktar kvinnors och flickors trygghet och inte enbart utgår från det våld som drabbar män och killar.

Sveriges Kommuner och Regioner har flaggat för att man behöver 30 miljarder till välfärden men får 10 miljarder. Det kommer självklart att påverka kommunernas arbete och det bokstavligen livsviktiga arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn som är lagstadgat sedan lång tid tillbaka. Nedskärningar i välfärden påverkar dessutom kvinnor i dubbel bemärkelse eftersom kvinnor i stor utsträckning både arbetar inom välfärden och är beroende av välfärden, till exempel när hon utsätts för våld.

Sverige måste vara ett tryggt land för alla, då måste kvinnors och barns trygghet säkras.