Unizon kommenterar vårändringsbudgeten: kräver placeringspeng

15:e apr 2024

”Utan trygghet - ingen frihet”, sade finansminister Elisabeth Svantesson och radade upp vad regeringen gör, bland annat stärkta rättigheter för vuxna och barn i skyddat boende.

Men för att kvinnors och barns trygghet och rättigheter ska stärkas måste kvinnor och barn få leva fria från våld, och beviljas skyddat boende.

Unizon har larmat i flera år om att landets kommuner beviljar färre och färre kvinnor och barn skydd. Det är ovärdigt att brottsoffren kvinnor och barn inte får den fristad och skydd de behöver, och tydligt att stimulansmedel för kvinnors och barns liv behövs, nu.

Unizon kräver därför en placeringspeng:

  • där staten betalar hälften av kostnaden för placering på skyddat boende och kommunen hälften.
  • där kvinnojourerna med sin expertis bedömer om skyddat boende, något som också skulle underlätta den ansträngda socialtjänstens arbetsbörda.
  • där barn alltid placeras tillsammans med mamma på skyddat boende.

I vårändringsbudgeten som presenteras idag finns viktiga satsningar på kriminalvården och Sveriges domstolar men om regeringen menar allvar med att arbetet mot mäns våld mot kvinnor är prioriterat och vill garantera kvinnors och barns trygghet och frihet måste det synas i finansiering.