Unizon kommenterar vårbudgeten

15:e apr 2021

Pandemin är en jämställdhetskris – Unizon vill se fler satsningar på kvinnor och långsiktig finansiering för jourerna

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårbudget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Bland annat innehåller budgeten ett extra pandemistöd på 90 miljoner kronor till barn- och kvinnorättsorganisationer.

– Det extra stödet är en viktig signal om att det behövs extra pengar för att skydda kvinnor och barn från mäns våld när samhället är i kris. Vi saknar dock en plan för hur jourernas långsiktiga arbete ska upprätthållas när pengarna ges ett år i taget, säger Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon.

Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna har under pandemiåret snabbt ställt om, ställt upp, hållit i och hållit ut. För att jourerna ska kunna göra sitt arbete krävs långsiktiga medel, som kan gå till grundverksamheten, som att anställa personal för att ge stöd och rådgivning och erbjuda trygga platser för kvinnor och barn att bo på.

– Vi har behov av alla medel vi kan få. Men att stödet bara går att söka och använda under en begränsad tid är en motsägelse när man säger sig vilja stärka jourrörelsens viktiga samhällsbärande arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn. För att bygga ett jämställt samhälle fritt från våld krävs att alla delar i kedjan är resurssatta, det vill säga stöd, skydd, påverkan och prevention, säger Unizons generalsekreterare Rebecka Andersson.

Pandemins sociala konsekvenser fanns innan pandemin och de kommer att finnas kvar under väldigt långt tid efter pandemin. Unizon är medlemmar i Sveriges Kvinnolobby som granskat budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv:

”Sveriges ekonomi står stark jämfört med många andra länders. Regeringen vill använda kraften för att genomföra en kraftfull grön återstart, men glömmer än en gång bort jämställdheten. Trots att det sedan länge är känt att coronapandemin slagit hårt mot stora kvinnogrupper är vårbudgetens analyser och prognoser könsblinda i stora delar. Det innebär att de ekonomiska satsningarna varken blir träffsäkra eller rättvisa.

– När ekonomin och samhället pressades av pandemin glömdes jämställdheten bort. Vårbudgeten innebar en chans till en jämställd återstart. Det är en besvikelse att regeringen inte tagit den chansen, säger Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.”

Läs gärna Sveriges Kvinnolobbys pressmeddelande här.