Unizon nominerade till Plan International Sveriges Flickapris!

15:e sep 2022

Unizon är glada och stolta över att vara nominerade till Flickapriset!

Plan International Sverige arbetar för alla barns rättigheter, men flickor är extra utsatta och de har därför ett särskilt fokus på dem. Plan ser hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sina liv och sin framtid. Plan hoppas därför att priset ska kunna bidra till att synliggöra flickors särskilda utsatthet och öka kunskapen om och engagemanget för detta. Priset har också som syfte att lyfta fram personer och organisationer i Sverige som arbetar för flickors rättigheter.

Även Unizons medlemsorganisationer Existera och Storasyster är nominerade till Flickapriset!

- Unizon har sedan vi bildats stått på flickors och kvinnors sida. Vårt arbete för flickors rätt att leva sina liv fria från våld pågår varje dag, året om. Vi är stolta och glada över att vi, Existera och Storasyster är nominerade till Flickapriset och tillsammans med våra medlemsorganisationer fortsätter arbetet för ett samhälle där kvinnor och flickor är fria från våld, säger Olga Persson, förbundsordförande Unizon.

Plan International Sveriges Flickapris instiftas för första gången i Sverige i samband med tioårsjubileet av Internationella Flickdagen 2022.