Unizons kongress 2022

24:e apr 2022

Äntligen var det dags – den 23-34 april samlades runt 140 kvinno- och barnrättsaktivister för att demokratiskt besluta om Unizons framtid. Efter två år av pandemi kunde kongressen 2022 äntligen hållas fysiskt, platsen: Skövde.

Kongressen är Unizons högst beslutande organ och det är kongressen som väljer styrelse och fastslår verksamhetsberättelse, årsplan och inriktningsplan. Olga Persson, ordförande Unizon, och Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon, välkomnade till kongressen tillsammans med Marie Ekman, ordförande Kvinnohuset Tranan, Leona Larsson, verksamhetschef Kvinnohuset Tranan och Elisabeth Hätting, Kvinnohuset Tranan. Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande ersattes som inledningstalare av Ulla-Britt Hagström, ordförande i Skövde Liberalerna.
 
– Välkomna till Skövde! Fantastiskt att se er alla hjältar som arbetar varje dag. Ert arbete är viktigt, jag har arbetat som lärare i 40 år och sett och följt många barn och förstått hur mycket lidande våldet orsakar, sade Ulla-Britt Hagström.

Sveriges största folkrörelse för ett jämställt samhälle fritt från våld – en växande kraft

– Senast kongressen hölls i Skövde var för 20 år sen, då samlades runt 30 jourer. På kongressen 2022 här idag samlas vi representanter för 140 jourer. Ni är alla så varmt välkomna, sade Elisabeth Hätting, Kvinnohuset Tranan.– Ord som definierar oss är kraft, mod, glädje, vilja, kärlek och skratt men också sorg, tårar och kramar. Varje gång jag kommer till Kvinnohuset möts jag av något av detta, sade Marie Ekman, ordförande Kvinnohuset Tranan.

Unizons ordförande Olga Persson klubbade igång kongressen. Carina Ohlsson valdes till mötets ordförande och Lisa Ekman till mötessekreterare. Röstlängden fastställdes till 61 ombud, justerades senare till 62 ombud. Sofia Liedberg och Margaretha Widell valdes till justerare. Till rösträknare valdes Anne Falk och Elisabeth Hätting.

Mäns våld mot kvinnor en ständigt pågående pandemi

2021 var, som alla år, ett aktivt år för Unizon och medlemsorganisationerna, vilket syntes i genomgång av Unizons verksamhetsberättelse.

I februari lanserades den nya samlingsplatsen unizonjourer.se. Under året hade sidan över 500 000 unika sidvisningar.

I april 2021 mördades 7 kvinnor under loppet av några veckor, 15 barn förlorade sin mamma. Unizon och jourerna syntes och hördes i media, och var en självklar expert för media att höra av sig till och politiker att redogöra med. Samhället förstod det Unizon så länge påpekat – mäns våld mot kvinnor är en ständigt pågående pandemi. Vi fortsatte att kräva en nollvision och ett 34-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. I juni presenterade regeringen ett 40-punktsprogram.

–  Många har under året hört av sig och engagerat sig, det är viktigt att komma ihåg. Vi är inte ensamma, de allra flesta bryr sig om kvinnors och barns liv, sade Olga Persson, ordförande Unizon.

Jourerna och media slog rekord i medial synlighet, och nådde ut till rekordmånga. Även förbundets sociala medier ökade, framförallt Instagram där följarantal ökade med 45 %. En stor anledning var ordförande Olga Perssons mycket uppskattade Sommar i P1.

– Plötsligt var det människor om kring oss som förstod vad vi gör och arbetar med, sade Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon.

Unizon ökade under året på sociala medier, påverkade politiken och fortsatte förändra livet för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Kongressen godkände verksamhetsberättelsen.

Val till Unizons förbundsstyrelse

Olga Persson, valdes som valberedningens kandidat med rekordmånga nomineringar, till ordförande för två år. Till ledamot på två år valdes enligt valberedningens förslag Mikael Gustafsson (omval), Cecilia Nilsson (omval) och Marie Unander-Scharin (omval).

Styrelsen består från 2022-04-23 av:

Olga Persson, förbundsordförande, Kvinnojouren Liljan, Tierp

Mikael Gustafsson, vice ordförande, Kvinno- och tjejjouren Pax, Nynäshamn

Margaretha Olofsson, kassör, Kvinnojouren Mira

Marie Unander-Scharin, ledamot, Kvinnojouren Sigtuna

Cecilia Nilsson, ledamot, Familjefridsjouren Höganäs

Camilla Skyttman, ledamot, Kraftbyrån, Huddinge

Else-Marie Larsen, ledamot, Kvinnojouren Helsingborg

Emmelie Rutström, ledamot, Tjejjouren Luleå

Marie Ekman, ledamot, Kvinnohuset Tranan, Skövde

Ansvarsfrihet, propositioner och motioner

Den ekonomiska berättelsen och resultat och balansräkning godkändes. Revisorernas rekommendation var att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och kongressen beslutade så.

Styrelsen lade fram en proposition gällande att höja den årliga medlemsavgiften, som varit oförändrad sedan förbundet bildades 1996. Eftersom Unizon växer och medlemskapet erbjuder mer innehåll och service än tidigare föreslog förbundsstyrelsen att medlemsavgiften höjs. Efter votering beslutade kongressen att den nya medlemsavgiften fastställs genom föreningens omsättning och baseras på det senast godkända bokslutet utifrån tre nivåer med start 2023;
1) på en omsättning om 0-1 miljoner är nya medlemsavgiften 1000 kr
2) på en omsättning om 1-5 miljoner är nya medlemsavgiften 3000 kr
3) på en omsättning om 5 miljoner kronor eller mer är nya medlemsavgiften 5000 kr

Motion om IOP-avtal

– Kvinnojourernas verksamhet har blivit en marknad, privatiseringen har ökat. Kommunerna tenderar att välja bort jourer och förespråkar upphandling, vilket leder till att jourerna får färre och kortare placeringar. Ett mycket bättre alternativ är IOP – Idéburet-Offentligt Partnerskap. Vi föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att avsätta resurser för att erbjuda kvalificerat juridiskt stöd och vara jourerna behjälpliga i förhandlingar och diskussioner med kommuner för att argumentera för IOP, sade Gunilla Lange, Kvinnojouren Moa, en del av Sörmlands kvinno- och tjejjourer som skrivit motion.

Unizon har länge arbetat för modellen Idéburet-Offentligt Partnerskap. Kongressen beslutade att i årsplanen förtydliga att ”Unizons kansli och styrelse ska även genom utbildningar, kunskapsöverföring, förhandlingsstöd, juridiskt stöd och annat stöd bidra till att fler medlemmar kan upprätta IOP med kommuner.” Inriktningsplan 2022-2024 och Årsplan för 2022 antogs.

Mötets ordförande Carina Ohlsson tackade för dagen och mötessekreterare Lisa Ekman sjöng:

"Var inte rädd, jag går bredvid dig. Låt mig få bära dig när du är svag. För du betyder allt för mig. Se på oss nu livet är vårt, ser du den framtid som vi kommer få?"

Nästa års kongress hålls den 22-23 april i Stockholm. Flera jourer visade intresse för att vara värd för kongressen 2024.

Idépris

Unizons förbundsstyrelse delade sedvanligt ut Unizons idépris, i år delades två idépris på 25 000 kronor vardera ut till:

Malmö kvinnojour – för jourens barnbok, som har gjorts för att barn ska känna sig extra trygga under tiden i skyddat boende. Styrelsen tog särskilt fasta på att boken är skrivet ur barnets perspektiv. Barnboken kan mamma och barn också läsa tillsammans, för att gemensamt läka vidare.

Existera – för organisationens unika uppsökande arbete där man framgångsrikt nått ut till kvinnor som utsatts för könsstympning. Man dansar, fikar, tränar och blandar glädje och skratt med stöd och har stöttat kvinnor mellan 30-70 år.