Unizons ordförande- och ledarskapskonferens 2021

21:e nov 2021

Äntligen sågs vi fysiskt igen - första gången sedan pandemin bröt ut. Jourrörelsen står stark efter pandemiåren och kraftsamlade i helgen inför det fortsatta arbetet mot den ständiga pandemin - mäns våld mot kvinnor.

19-21 november var det dags för Unizons årliga ordförande- och ledarskapskonferens där vi samlade 140 aktiva i kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Äntligen var den fysisk igen - första gången sedan pandemin bröt ut! Konferensen syftar till att stärka organisation och ledarskap inom jourrörelsen och alla deltagare hade någon form av ledaransvar på sin jour.

Konferensen kickstartades på fredagen genom föreläsningen Att vara kvinna och ledare - en resa i framgång och motstånd, ett samtal mellan Unizons ordförande Olga Persson och Margot Wallström, fd utrikesminister och kvinnorättsikon, Camilla Wagner, journalist, debattör, författare & ordförande Fredrika Bremer-förbundet och Sainabou Jeng Daffeh, programledare Maktsalongens mentorskapsprogram. Samtalet blev personligt och ärligt.

– När kvinnor bryter en homogen grupp gör vi männen bättre. Kommer du in i en grupp och lyfter andra saker än det som redan tagits upp, kommer alla andra också göra det, sa Camilla Wanger, ordförande Fredrika Bremer-förbundet.

Lördagens schema var fullspäckat. Vikten av kvalitetsledning, IOP och samverkan med kommuner och aktuellt inom barnfridsområdet hanns med innan Anna Giotas Sandqvist, ordförande Sveriges Kvinnolobby, presenterade tvåfrontskriget mot kvinnor.

Efter det var det dags för ordförande Olga Persson, vice ordförande Mikael Gustafsson och generalsekreterare Rebecka Andersson att presentera vad som är på gång inom förbundet. Under året har Unizon särskilt fokuserat på bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor:

- Kommuner kan göra så mycket mer och borde göra så mycket mer. Men även staten har ett ansvar. Att ha tillgång till ett tryggt hem är en mänsklig rättighet, det måste gälla även våldsutsatta kvinnor, sa Mikael Gustafsson, vice ordförande Unizon.

Söndagens program fokuserade på workshops. Jourernas engagemang märktes tydligt när ämnen såsom stadgar och delegationsordning och volontärvård diskuterades. Lisa Minnhagen, generalsekreterare Fredrika Bremer-förbundet och Mikael Andersson, ABF, presenterade Fredrika Bremer-förbundets satsning Livslång Ekonomi.

- Vi behöver stärka kunskapen om ekonomi. Det är en av de viktigaste sakerna om vi ska nå ett jämställt samhälle. Ekonomisk egenmakt är helt avgörande för en kvinna, sa Lisa Minnhagen, generalsekreterare Fredrika Bremer-förbundet.

Helgen avslutades av en stolt förbundsordförande:

- Jag är så glad att vi äntligen kunde ses igen. Vi behöver varandra. Ni representerar livsviktiga, samhällsbärande verksamheter och nu kraftsamlar vi inför nästa år och fortsätter arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld, sa Olga Persson.

Tack Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer för en minnesvärd helg!