Våra röster har nått riksdagen - nu förväntar vi oss politisk action!

09:e feb 2023

Unizon har lämnat över 72 000 namn som kräver: Stoppa tvångsumgänge! till justitieminister Gunnar Strömmer.

Tack till alla som skrivit under det som borde vara självklart - att barn inte ska tvingas till umgänge med våldsutövare.

Nu finns våra röster i riksdagen och regeringen.

Det förpliktigar.

Unizon kommer följa väldigt noga så att politikerna nu sätter allvar bakom orden om barnets bästa och en gång för alla stoppar tvångsumgänge.

”Tack för förmånen att ta emot denna viktiga insamling. 72 000 är väldigt många människor, och visar på en bred förankring hos svenska folket. Principen om barnets bästa måste få ett mycket starkare genomslag”, sade justitieminister Gunnar Strömmer när han tog emot namninsamlingen.

Insamlingen tickar fortfarande på - fortsätt skriva under: stoppatvangsumgange.nu

Unizon kommer inte ge upp förrän alla barn får leva liv fria från våld, fria från tvångsumgänge ❤️