Vart tar kvinnorna vägen?

22:e apr 2022

Samhället måste garantera trygghet och säkerhet för kvinnor som tar det livsavgörande beslutet att lämna en våldsam man och socialtjänsten måste underlätta processen och bevilja avgiftsfritt skyddat boende där det finns stöd och kompetens om våld.

Vi ser med stark oro på hur nålsögat för att få skyddat boende minskat dramatiskt när vi genom kvinnorna och barnen vet att behovet är så stort.

Den 23-24:e april samlas Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer för kongress i Skövde. Tillsammans ställer vi frågan - vart tar kvinnorna vägen?

Idag skriver Unizon och Kvinnohuset Tranan debatt i Skaraborgs Allehanda

Vi uppmanar landets kommuner: bevilja och bekosta placeringar på kvinnojourernas, idéburna, icke vinstdrivande skyddade boenden. Vi kan och vill bidra till att öppna världen för kvinnor och barn. Låt oss göra det.

Bakgrund:

Behovet av stöd är stort, Unizons jourers stödkontakter ökar för varje år, sedan 2017 har stödkontaktstillfällen ökat med 50 procent. Pandemin har inte varit något undantag, jourerna växlade snabbt upp och hittade nya vägar så att kvinnor och barn fortsatt kunde få stöd.

Samtidigt ser vi att antalet dygn som kvinnor i snitt beviljas skyddat boende av socialtjänsten minskar, flera av Unizons jourer larmar om minskad beläggning och minskade förfrågningar. För drygt ett år sedan skrev 34 socialarbetare om ”Effektiviseringskrav, organisatoriska stuprör och behovet att ha budget i balans går före skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.” Det är ovanligt att socialarbetare själva larmar. Vi hade stora förhoppningar att det skulle vända utvecklingen åt rätt håll.

Det är inte värdigt att platser på kvinnojourer, med stöd och medmänsklighet, står tomma när vi vet att så många kvinnor och barn lever med våld och hot varje dag. Vårt unika bidrag till välfärden är att vi har kunskap, 40 års erfarenhet, förmåga att snabbt ställa om och att vi alltid arbetar för kvinnor och barns bästa. Vi har inget annat syfte än det.

Hela debatten: https://www.sla.se/.../fragan-ar-vart-kvinnorna-tar-vagen/