Unizon: Inte en enda kvinna till ska mördas

30:e mar 2021

Idag offentliggjorde Brottsförebyggande rådet (Brå) den officiella kriminalstatistiken för pandemiåret 2020. Den visar att 13 kvinnor mördades av en man de hade eller hade haft en relation med. Det är en fruktansvärd siffra, målet måste vara noll mördade kvinnor. Att en kvinna i månaden mördas är ett stort misslyckande för ett land styrt av en feministisk regering och ett stort bakslag i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld.

– Det politiska pratet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste övergå i operativa insatser. Vi vill ha tydligt ledarskap från politiker, poliser och chefer. Det är de som i första hand måste säga att kvinnors liv är tillräckligt viktiga för att prioriteras, resurssättas och att arbetet måste följas upp ordentligt. Hur är det möjligt att inte alla våldsbrott mot kvinnor utreds skyndsamt? Hur är det möjligt att kvinnor fortsätter mördas för att de är kvinnor som lämnar en man? säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Under året mördades 124 människor i Sverige, den högsta siffran sedan 2002 då Brå började mäta dödligt våld. Att uppmärksamma mäns dödliga våld mot andra män inom den grova organiserade brottsligheten är nödvändigt, det råder ingen tvekan om det. Mäns grova brottslighet som drabbar kvinnor, våldtäkter, mord och misshandel, kräver samma status, resurser och engagemang och måste tas på samma allvar.

Pandemin har drabbat kvinnor hårt. FN beskriver det som en jämställdhetskris och uppskattar att våldet mot kvinnor har ökat med 20-30 procent under pandemin. Mäns våld är i sig en pandemi i pandemin. Förra veckan arrangerade Unizon konferensen Barnen som blev kvar när pappa dödat mamma.

– Inte en enda kvinna till ska mördas och inte ett enda barn till ska lämnas ensamt kvar. 
Våldet mot kvinnor är vare sig en naturkatastrof eller något som sker slumpartat. I de flesta fallen är förövaren känd av samhället, kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn. Ändå mördas de av män som ofta under lång tid dödshotat dem. Det är ovärdigt Sverige 2021, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Unizon kräver följande:

  • Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid.  
  • Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
  • Inför ett särskilt barnfridsbrott. Barn måste få status som målsägande när de upplever pappas våld mot mamma. Pappas våld mot mamma är även ett brott mot barnet.
  • Pappor ska skyndsamt förlora vårdnaden om barn om de mördar mamman eller utövar våld mot mamman. Då har han grovt missbrukat förtroendet att vara förälder.
  • Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha en tydlig målsättning. Inför en nollvision för att ingen kvinna ska mördas.
  • Gör Initiativ Gryning till en nationell satsning i varje polisregion. Visa tydligt ledarskap, tillsätt resurser och arbeta för en intern statushöjning. All grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns våld måste förstärkas.
  • Förbättra rutinerna vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer.
  • Fokusera på gärningsmannen. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar. Rättsvårdande myndigheter måste använda alla tillgängliga tvångsmedel för att begränsa förövarnas möjlighet att utöva fortsatt våld.
  • Höj straffen för grov kvinnofridskränkning från 9 månader till 12 månader.
  • Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno- tjej och ungdomsjourer så att vi kan arbeta utifrån våra expertkunskaper.

Fakta, från Brottsförebyggande rådet (Brå)
- År 2020 konstaterades 124 fall av dödligt våld i Sverige.
- Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020 var offret en kvinna eller flicka i 25 fall och en man eller pojke i 99 fall.
- Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2020 uppgick till 13 fall. För manliga offer i en parrelation uppgick antalet till 4 fall.
- För de kvinnliga offren utgjorde dödligt våld i en parrelation drygt hälften (52 %) av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor, medan motsvarande andel för män i en parrelation var 4 procent.

För kommentarer och frågor kontakta:
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92 eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se, 073 500 97 37.

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se