15 mördade kvinnor 2021 – ovärdigt Sverige!

31:e mar 2022

Idag släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutgiltiga kriminalstatistiken över dödligt våld 2021. 15 kvinnor mördades av en man hon hade eller hade haft en relation med.

Att kvinnor fortsätter mördas trots all den kunskap om våld som finns är ett gigantiskt misslyckande av samhället och ett stort bakslag i kampen för kvinnors rättigheter. Unizon kräver nu en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.

– Vi kräver tydligt ledarskap från politiken, rättsväsendet och socialchefer i hela landet. Det är de som i första hand måste visa att kvinnors liv är tillräckligt viktiga för att prioriteras, resurssättas och arbetet måste följas upp ordentligt. Hur är det möjligt att kvinnor fortsätter mördas för att de är kvinnor som lämnar en våldsam man? säger Olga Persson, ordförande för riksförbundet Unizon.

2021 dödades 15 kvinnor av en man hon hade eller hade haft en relation med. Bara hittills i år har media skrivit om upp till 13 kvinnor som misstänks ha dödats. Om kvinnor fortsätter mördas under 2022 kommer det dödliga våldet att nå nya katastrofala nivåer i Sverige. Varje kvinna som mördas är en tragedi och ett gigantiskt misslyckande av samhället. Misslyckandet är dessutom väl dokumenterat. I januari 2021 presenterade Socialstyrelsen sina dödsfallsutredningar som konstaterade ett 30-tal brister i myndigheternas agerande. För många kvinnor som söker stöd och skydd brister samhällets skyddsnät.

– Mäns våld mot kvinnor är en ständigt pågående pandemi som inte leder till några restriktioner mot förövarna. I de flesta fallen är förövaren känd av samhället, kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn. Kvinnor tvingas leva på flykt och leva gömda hela sina liv, det är ovärdigt Sverige 2022, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Under 2021 dödades 113 människor i Sverige. Att uppmärksamma mäns dödliga våld mot andra män inom den grova organiserade brottsligheten är nödvändigt, det råder ingen tvekan om det. Mäns grova brottslighet som drabbar kvinnor, våldtäkter, mord och misshandel, kräver samma status, resurser och engagemang och måste tas på samma allvar. En kvinna dödad i sin egen säng där hennes barn ligger bredvid borde generera samma kraftfulla politiska satsningar som en man skjuten på gatan av en annan man.

– Mäns våld mot kvinnor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Liksom mäns våld mot andra män, som i gängkriminalitet, måste mäns brottslighet mot kvinnor upp på den politiska dagordningen och stanna där – och bli en självklar valfråga 2022. Inte en enda kvinna till ska mördas och inte ett enda barn till ska lämnas ensamt kvar, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Unizon kräver följande:

  • Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha en tydlig målsättning. Inför en nollvision mot mäns våld mot kvinnor och arbeta systematiskt för att nå den målsättningen.
  • Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid.
  • Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
  • En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet.
  • Gör Initiativ Gryning till en nationell satsning i varje polisregion. Visa tydligt ledarskap, tillsätt resurser och arbeta för en intern statushöjning. All grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns våld måste förstärkas.
  • Fokusera på gärningsmannen. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar. Rättsvårdande myndigheter måste använda alla tillgängliga tvångsmedel för att begränsa förövarnas möjlighet att utöva fortsatt våld.
  • Förbättra rutinerna vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer.
  • Ge våldsutsatta kvinnor förtur till bostäder – både i kommunala och privata bostadsbolags kösystem. Kvinnor ska inte behöva välja mellan hemlöshet och våld.
  • Socialtjänsten i landets kommuner måste bevilja och bekosta placeringar på kvinnojourernas, idéburna, ickevinstdrivande skyddade boenden i ökad utsträckning.
  • Långsiktig finansiering och permanenta statsbidrag till hela jourernas verksamheter – för stöd, skydd, prevention och påverkan.

Fakta från Brå:

- År 2021 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige.

- Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2021 var offret en kvinna eller flicka i 24 fall och en man eller pojke i 89 fall.

- Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2021 uppgick till 15 fall, vilket var 2 fall mer än 2020. För manliga offer i en parrelation uppgick antalet till 4 fall.

- För de kvinnliga offren utgjorde dödligt våld i en parrelation nästan två tredjedelar (63%) av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor, medan motsvarande andel för män i en parrelation var 4 procent.

För kommentarer och frågor kontakta: pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se, 073-924 34 92