Alarmerande minskning av barn på skyddat boende 2023 - Unizon kräver placeringspeng

09:e maj 2024

2023 minskade antal barn på skyddat boende med hela 200 barn. Aldrig tidigare har så få barn fått tillgång till en trygg plats, skyddad från våld. Fler barn och kvinnor måste få skydd. Stimulansmedel behövs, Unizon kräver en placeringspeng.

Unizons årsstatistik för 2023 visar på en alarmerande minskning i antal barn som fått placering på jourens skyddade boende, hela 200 barn färre än 2022. Aldrig tidigare har så få barn fått tillgång till en trygg plats, skyddad från våld. Det är kommunernas socialtjänst som beviljar eller inte beviljar insatsen skyddat boende.

– Det är alarmerande. Barn har rätt till stöd och skydd från våld. Unizon har i flera år larmat och ställt frågan var kvinnorna och barnen tar vägen – för vi ser inga tecken på att våldet skulle ha minskat. Det är tydligt att finansiering krävs, nu, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Årets första månader har börjat fruktansvärt med flera misstänkta mord på kvinnor. Många kvinnor som mördas har tidigare larmat om våldet, men inte fått stöd och skydd. Det är samhällets uppgift att våldsutsatta kvinnor och barn får stöd och skyddat boende, ändå ser Unizon hur allt färre barn och kvinnor beviljas det. I april trädde ny lagstiftning i kraft som är menad att stärka rättigheterna för våldsutsatta på skyddat boende, för att de rättigheterna ska stärkas måste barn och kvinnor först och främst beviljas skyddat boende.

– Stimulansmedel krävs för att rädda barns och kvinnors liv. Unizon kräver en placeringspeng där staten betalar hälften av kostnaden för placering på skyddat boende och kommunen hälften. Där kvinnojourerna med sin expertis gör bedömningen om skyddat boende, något som också skulle underlätta den ansträngda socialtjänstens arbetsbörda, och att barn alltid placeras tillsammans med mamma på skyddat boende. Det handlar om barns och kvinnors liv, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Fakta – boende på Unizons jourers skyddade boende
2023: 737 barn, 1 vuxet barn, 839 kvinnor, 12 män, 1 skyddsökande med transerfarenhet.
2022: 937 barn, 897 kvinnor, 15 män.
2021: 1 080 barn, 1 008 kvinnor, 14 män, 3 transpersoner.
2020: 969 barn, 1 042 kvinnor, 18 män, 2 transpersoner.

Presskontakt
Pressekreterare Unizon: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92

 
Om Unizon
Unizon samlar över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se