Brå:s nya statistik: 16 mördade kvinnor är 16 för många

31:e mar 2020
Olga Persson och Zandra Kanakaris, Unizon

Idag offentliggjorde Brottsförebyggande rådet (Brå) den officiella kriminalstatistiken för 2019. Siffran för det dödliga våldet mot kvinnor visar att 16 kvinnor mördades av en man de hade eller hade haft en relation med. Det är en fruktansvärd siffra och högre än de senaste årens snitt på 14 mördade kvinnor per år. Varje mördad kvinna är ett gigantiskt misslyckande för ett land styrt av en feministisk regering och ett stort bakslag i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Just nu befinner sig stora delar av världen i en viruspandemi. Men mäns våld mot kvinnor är i sig en pandemi. En pandemi som skördar kvinnors liv i alla länder, varje år, varje månad, varje dag. Enligt en studie från Världshälsoorganisationen WHO, utsätts 35 procent av alla kvinnor i världen någon gång i livet för fysiskt och sexuellt våld. I vissa länder är siffran 70 procent.

– Det politiska pratet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste övergå i operativa insatser. Vi vill ha tydligt ledarskap från politiker, poliser och chefer. Det är de som i första hand måste säga att kvinnors liv är tillräckligt viktiga för att prioriteras, resurssättas och följas upp ordentligt. Hur är det möjligt att inte alla våldsbrott mot kvinnor utreds? Hur är det möjligt att kvinnor fortsätter mördas för att de är kvinnor? säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

Unizon kräver följande:

  • Kunskapen och medvetenheten om att kvinnor mördas för att de är kvinnor måste öka. Ett första steg är att definiera mäns dödande av kvinnor som femicid.  
  • Om ett motiv för brottet har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket ska innebära en straffskärpning, särskild statistikföring och utbildning för hela rättskedjan.
  • Myndigheter, hela rättsväsendet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst ska ha ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgående mordkurvan.
  • Alla poliser som arbetar med mäns våld mot kvinnor och barn, särskilt de som arbetar i de särskilda satsningar som Initiativ Gryning som ska finnas i varje polisregion, måste ha ett tydligt ledarskap, få utökade resurser och en intern statushöjning. All grundutbildning och fortbildning om alla former av mäns våld måste förstärkas.
  • Förbättra rutinerna vid polisanmälan. Alla kvinnor måste få ett kompetent målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd och samarbeta med kvinnojourer.
  • Fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen och killarna som utövar våld, hotar och våldtar.
  • Använd lagrummet som finns i fridskränkningsbrotten.
  • Män som mördar eller utövar allvarligt våld mot sitt barns mamma ska automatiskt förlora vårdnaden.
  • Höj straffen för grov kvinnofridskränkning från 9 månader till 12 månader.
  • Avsätt långsiktiga, flexibla resurser till kvinno- tjej och ungdomsjourer så att vi kan arbeta utifrån våra expertkunskaper.

Våldet mot kvinnor är vare sig en naturkatastrof eller något som sker slumpartat. I de flesta fallen är förövaren känd av samhället, kvinnorna har larmat, lämnat och gjort allt som står i deras makt för att skydda sig och sina barn. Ändå mördas de av män som hatar dem. Det är ovärdigt Sverige 2020.

Presskontakt
Pressekreterare Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se,073 500 97 37 eller Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizonjourer.se