HD dömer för mord – Unizon kommenterar: ”Rättvisa och upprättelse för Jeanette och för alla kvinnor”

16:e jan 2024

Idag kom Högsta domstolens avgörande, den man som misshandlade Jeanette till döds döms till livstids fängelse för mord.

 Dagens dom ger den juridiska rättvisa och upprättelse som går att få för Jeanette och hennes familj. Domen är också viktig för vår rättsstat, för kvinnors rättstrygghet och för allas tillit till rättsväsendet. Att mannen misshandlade Jeanette så grovt att hon avled har nu bekräftats av Högsta domstolen och att han hade insikt i att hans synnerligen grova misshandel skulle orsaka hennes död, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Jeanette sambo dömdes i tingsrätten för mord, något hovrätten ändrade till 7 års fängelse för synnerligen grov misshandel. Försvaret i hovrätten hävdade att orsakssambandet mellan misshandeln och Jeanettes död inte var fastställt eftersom Jeanette tog antidepressiv medicin och hade druckit alkohol. Jeanettes sambo hävdade att han inte mindes något av misshandeln. Dessa orimliga bortförklaringar och hur man ska tolka att orsaka någons död fick riksåklagaren att begära fallets prövning i Högsta domstolen, som idag dömde till livstids fängelse för mord.

Ingen dom i världen gör att Jeanette får leva sitt liv, att hennes barn får sin mamma tillbaka eller att hennes arbetskamrater får jobba sida vid sida med henne igen men att förövare döms är helt avgörande i ett rättssamhälle. Runt om i Sverige finns tusentals kvinnor och barn som aldrig får upprättelse, kvinnor som tvingas leva gömda för att samhället inte förmår hålla förövare ansvariga.

 Det kan inte vara så att de brott som nästan är omöjligt att fällas för är just brott som drabbar kvinnor och tjejer. Då tänker jag på straffriheten för våldtäkt, att det ens existerar att män frias från våldtäkt för att de hävdar att de sover, att rätten inte vet vad en snippa är och på alla barn som döms till tvångsumgänge med våldsamma föräldrar. Dagens dom visar att kvinnor inte är rättslösa och att det går att få upprättelse, säger Olga Persson, ordförande Unizon.


Presskontakt Unizon
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se 073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar 150 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. Besök oss på 
www.unizonjourer.se