Idag startar En vecka fri från våld

22:e nov 2020

Våld är inte oundvikligt, det går att förebygga, och ansvaret för det arbetet måste ligga på hela samhället. Den 23:e till 29:e november arrangerar MÄN och Unizon kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld. Runt om i landet hålls coronasäkrade och digitala aktiviteter, ljusmanifestationer och föreläsningar som alla syftar till att uppmärksamma och förebygga mäns och killars våld.

Status kille 2020Utnyttjad våldtagen och såldPorrens verklighetNäthat, etik och språkbruk på nätet, och Hur kan vi förebygga sexuellt våld? Det är några av titlarna på seminarier som ges under veckan. Veckan blir större och engagerar fler för varje år som går. I år arrangeras den för femte året i rad, och har anpassats efter rådande restriktioner.

– Vi är väldigt glada att våra medlemsjourer, länsstyrelser, kommuner och andra organisationer anpassat sina arrangemang så att vi kan genomföra denna viktiga vecka. För det är just nu, när hela världen håller andan inför pandemins kommande faser som det våldsförebyggande arbetet är som allra viktigast och måste hållas i, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

25:e november FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

2019 dödades 16 kvinnor av män de haft en relation med. Att förebygga mäns våld handlar om liv och död. Den 25:e november arrangerar Unizon och Unizons jourer en stor gemensam digital ljusmanifestation till minne av alla de kvinnor som dödats av män de haft en relation med. Flera ljusmanifestationer och event hålls också under dagen.

– Vi tror inte att män och killar är biologiskt predestinerade att utöva våld, varken mot kvinnor, barn eller andra män. Vi tror att män kan förändra sig och vi vet att man kan förändra normer och därmed beteenden. Men det kräver ledarskap, mod, innovation och uthållighet. En vecka fri från våld sätter fokus på allt det viktiga arbete som redan görs i Sverige och inspirerar andra att sätta igång ett långsiktigt, våldspreventivt arbete, säger Alán Ali, ordförande MÄN.

Se alla event här:

https://www.facebook.com/events/845715846194875

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

För pressfrågor och mer information kontakta:

Nina Ljungberg, pressekreterare Unizon, nina.ljungberg@unizon.se, 073 924 34 92
Clara Lee Lundberg, presskommunikatör MÄN, clara.lee.lundberg@mfj.se, 070 517 82 77

Om Unizon: 

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om hur våld, kön, genus och makt hänger ihop. 2019 hade jourerna över 121 000 stödkontakter, framförallt med kvinnor och tjejer som utsatts för mäns våld. Besök oss på www.unizon.se

Om MÄN:

MÄN är en ideell organisation som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Besök oss på www.mfj.se