Ny enkät: Högt söktryck på kvinnojourerna under sommaren

15:e sep 2021

En ny enkät från riksförbundet Unizons medlemmar visar att 6 av 10 kvinnojourer hade högre söktryck denna sommar jämfört med förra sommaren. Många kvinnor berättar om grovt våld och att de inte kunnat söka stöd tidigare. Samtidigt flaggar några jourer om en oroande minskning i förfrågningar om placeringar på jourernas skyddade boenden.

6 av 10 kvinnojourer hade högre söktryck denna sommar jämfört med förra sommaren. Kvinnor kontaktar jourerna via chatt, telefon eller besök och berättar om grövre våld, det är ofta mer akut och flera beskriver hur de inte kunnat söka stöd tidigare. För många är samtalet med jouren första möjligheten att berätta om våldet man utsätts för. Enbart 1 av 10 kvinnojourer hade färre stödsökande och 3 av 10 kvinnojourer hade lika många stödkontakter som förra sommaren.

– Mäns våld upphör inte under semestrar eller pandemi. Unizons jourer har sedan pandemins start hållit öppet och funnits där för kvinnor och barn, ofta via chatt, så att kvinnor ska kunna få det stöd de har rätt till. Vi är otroligt stolta över våra medlemsorganisationer som arbetat på, funnit nya lösningar och fortsatt ta ansvar som samhällets skyddsnät för kvinnor och barn som utsätts för våld. Det är tydligt att vi behövs som en självklar och bokstavligen livsviktig del av välfärden, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

”Vi har haft grövre och mer akuta fall, vilket också inkluderar mer rädsla så klart. Fler anhöriga och vänner som hört av sig angående tips och råd.” skriver Kvinnojouren i Sandviken.

”Våldet har ofta pågått många år men att den stödsökande nu tar steget. Kan bero på att isoleringen som skett under pandemin gjort att bägaren runnit över, men också för att våldet verkligen varit på kartan under pandemin, att det har upplysts och uppmärksammats.” skriver Kvinnojouren Vändpunkten, Hudiksvall.

Chatt avgörande för stöd
När pandemin började sprida sig i Sverige erbjöd Unizon direkt sina medlemsjourer chattverktyg för möjlighet att stötta via chatt, en kanal som visat sig avgörande för många kvinnor och barn.

”Många har uttryckt tacksamhet över möjligheten att ta kontakt via chatt och mail eftersom de varit mer isolerade hemma och inte kunnat ringa till eller besöka en kvinnojour.” skriver Kvinnojouren Online, Göteborg.

Över 13 782 rop på hjälp
Jourernas dagliga arbete räddar liv och utgör en avgörande del av välfärden och samhällets sociala skyddsnät för kvinnor och barn som utsätts för mäns våld. 51 svarande kvinnojourer hade tillsammans 13 782 stödkontakter under sommaren.

201 barn, 193 kvinnor och 1 man bodde på 41 svarande kvinnojourers skyddade boende under sommaren. När resten av Sverige gick på semester arbetade kvinnojourerna på, för många barn var sommarlovet på jouren det första sommarlovet fritt från våld.

Unizon och kvinnojourerna har sedan tidigare lyft att stödkontakterna ökar, samtidigt som en del jourer beskriver minskade förfrågningar på skyddat boende. Unizons årsstatistik för 2020 visar att antalet dygn kvinnor i snitt beviljades skyddat boende har minskat.

”Det som skiljer denna sommar från förra är att flera av kvinnorna som ringer redan har en placering men får inget stöd därifrån” skriver STHLM Väst Tjej- och kvinnojour.

– Kvinnor behöver få placeringar i skyddat boende där stöd och skydd ges sammanhållet. Socialtjänsten har en avgörande roll i detta, att bevilja placeringar så att kvinnor och barn får sammanhållet stöd och skydd på en trygg plats där det finns erfarenhet och kunskap, säger Olga Persson, ordförande Unizon

Fortsatt högt söktryck
På frågan om hur söktrycket ser ut nu efter sommaren jämfört med under sommaren svarar 4 av 10 kvinnojourer att de har ökat tryck jämfört med under sommaren, 5 av 10 har samma söktryck som under sommaren och 1 av 10 upplever ett minskat söktryck. De allra flesta jourer förväntar sig ett ökat söktryck under hösten.

”Vi upplever att det är en svårare problematik och att personerna inte har kontakt med någon kring sina svårigheter. Flera uppger också att de inte berättat för någon tidigare. Speciellt märkbart är utsattheten i chatten men att chatten ändå ibland öppnar upp för vidare kontakt, t.ex. via telefon eller enskilt möte. De flesta upplever en rädsla för förövaren och att de är i en beroendesituation som de upplever som svår att bryta. Beskriver sig oftast som ensamma och uttrycker en hjälplöshet samt meningslöshet. Flera uttrycker suicidtankar.” skriver Kvinnozon, Tandem, Blekinge.


 

Om enkäten
Enkäten skickades ut till Unizons 137 medlemsorganisationer i slutet av augusti 2021. 57 av förbundets 91 kvinnojourer svarade på frågan om söktryck under sommaren, 51 kvinnojourer svarade på frågan om stödkontakter och 41 svarade på frågan om kvinnor och barn i skyddat boende. Det faktiska antalet stödkontakter och boende på jourernas skyddade boenden är alltså högre.

Lokala presskontakter nedan.

För intervjuer och frågor kontakta:

Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se  073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn, samtidigt minskade antalet dygn kvinnor i snitt fick möjlighet att bo på skyddat boende till 55 dygn i snitt. Det är kommunernas socialtjänst som fattar beslut om insatsen skyddat boende och hur länge. Besök oss på www.unizonjourer.se

Lokala presskontakter


BLEKINGE
Kvinnojouren Karlskrona: Ann-Katrin Stenlycke Verksamhetschef, 070-8873492 ann-katrin@kvinnojourenkarlskrona.se
Kvinnojouren Embla Sölvesborg: Elisabeth Åström, elisabeth.astrom@kvinnojourenembla.se

DALARNAS LÄN
Kvinnojouren Kullan, Falun: Karin Lind Martinsen, verksamhetschef, 023-666 54 50, ansvarig@kullanskj.se
Kvinnojouren Malung Sälen: Tätte Orhammar- Sjödén kvinnojourenmalungsalen@gmail.com 0704-821682
Tjejjouren Siljan: Linnea Gunne, ordförande, 0707481286, tjejjourensiljan@gmail.com

GÄVLEBORGS LÄN
Kvinnojouren Sandviken Åsa Persson Ordförande 070-3023844 asa.ingakarin@gmail.com

HALLANDS LÄN
Falkenbergs kvinnojour: Ordföranden Ellinor T Nilsson, 0723082250 ellinor.t.nilsson@falkenbergskvinnojour.se eller verksamhetschef Donjeta Mlinaku, 0701973212 donjeta.mlinaku@falkenbergskvinnojour.se
Kungsbacka kvinnojour: Linda Dyhre Holm, verksamhetschef 0760-203033, linda@kungsbackakvinnojour.se
Kvinnojouren Frideborg, Varberg Anita Andersson, verksamhetsledare, 0340-10511, kvinnojour@gmail.com

JÖNKÖPINGS LÄN
Kvinnojouren Linnéorna, Vetlanda: Jenny Lanka, ordförande 0761778733 jenny.lanka@hotmail.com 
Kvinnojouren Nässjö: Verksamhetschef Marie Ahlstedt 0768468030

NORRBOTTENS LÄN
Kvinnojouren Boden: Ordförande Karin Eklund kvinnojourenboden1@gmail.com
Tjejjouren Luleå: Presskontakt: Kigge Fasth, Verksamhetssamordnare och projektledare
Kigge@tjejjourenlulea.se  tel: 073-818 85 76

SKÅNE
Helsingborgs kvinnojour: Jenny Ek, verksamhetschef, 042-181510, jenny.hbgkj@telia.com
Kvinnojouren Öresund:  Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef. Mobil 072-55 66 019. Mail sara@kvinnojourenoresund.se
Malmö kvinnojour Vikarierande verksamhetsledare Emily Lundqvist, 0721-604120, emily@malmokvi:nnojour.se
Skyddsjouren Ängelholm: Lena Persson, v chef, 0708955182, fam_persson@ektv.nuKristiandstads kvinnojour Siv Persson Vice Ordförande/Pressansvarig sivmarta.persson@gmail.com 0734 – 00 05 24

STOCKHOLMS LÄN
STHLM Väst tjej- och kvinnojour: Sara Söderström, kommunikatör. Tel 08-739 20 76, sara@sthlmvastjour.se
Kvinnojouren Sigtuna och Ungdomsjouren Schysst!: Selma Koso, verksamhetsledare, 08 591 193 41, info@kvinnojouren.se
Tensta kvinno- och tjejjour: Sarah Hedman Matovic tenstakvinnojour@gmail.com
Agera kvinnojour: Bridgett Stehag, verksamhetschef, 0704936215 bridgett.stehag@agerakvinnojour.se
Kvinnojouren Täby Danderyd: Elisabeth, styrelseordförande, epost: elisafrostell@gmail.com tfn 073-661 95 42
Rom och resande kvinnojour: Rosita Grönfors 0735578944
Mivida: Emmy Öhman, verksamhetsansvarig, 0761-279697 kontakt@mivida.se
Kvinnojouren Nacka Värmdö: Kerstin Eklöf, ordförande: eklof.k@gmail.com
Kvinnojouren Annfrid, Södertälje: Linn Åkerstedt, verksamhetsansvarig, 0739738666, linn.akerstedt@sodertaljejourerna.se
Kvinnojouren i Österåker: Emma Kollberg Köhler emma@emmak.se
Kvinnors rätt: Maria Rashidi, Ordförande 0737286893 rashidi.marya@gmail.com
Kvinnojouren Anna, Kungsängen: Bella Battaglioli, Verksamhetsansvarig, Tel: 0708509578
Bella@kvinnojourenanna.se
Juventas ungdomsjour, Södertälje: Katarina Carlie, samordnare utåtriktat arbete, 073 860 06 12, Katarina.carlie@sodertaljejourerna.se
Kraftbyrån, Huddinge: Camilla Skyttman, ordförande, 070 770 92 94 camilla.skyttman@gmail.com / styrelsen@kraftbyran.nu
Rise: Hermine Holm, generalsekreterare. Hermine.holm@rise-sverige.se  070-491 36 98
Ungdomsjouren Bellis: Julia Wald, Julia.Wald@hotmail.com, 073-752 45 09
Storasyster: Cecilia Bödker Pedersen, Generalsekreterare, cecilia@storasyster.org

SÖDERMANLANDS LÄN
Kvinnojouren Mira, Nyköping: Olga Nilsson, Verksamhetschef Kvinno- och tjejjouren Mira kontakt@kvinnojourenmira.se
Tjejjouren Mira, Nyköping: Agnes Henriksson, verksamhetsansvarig 072-5469005 agnes.henriksson@tjejjourenmira.se
Kvinno- och tjejjouren Miranda, Katrineholm: Emelie Trolin, verksamhetsansvarig
073 6962 880 emelie@jourmiranda.se

UPPSALA LÄN
Kvinnojouren Liljan, Tierp: Barbro Wiklund, ordf., 0293-100 22 vx SOS-alarm, barbro.wiklund.tierp@gmail.com
Kvinnojouren Olivia, Bålsta: Katarina Drevenlid, kassör, 0704-924333 systrarssota@gmail.com
Kvinnojouren Enköping: Verksamhetsledare Ulrika Mikaelsson, ulrika@kvinnojourenenkoping.se, 070-3709770

VÄSTRNORRLANDS LÄN
Kvinnojouren Örnsköldsvik
Marie Lindgren organisationsutvecklare/barnansvarig  marielindgren.kvinnojouren@gmail.com 072-22 55 316 eller  Marianne Qvarfordt, ordförande m.qvarfordt@hotmail.com, 070-318 43 80

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Kvinnohuset Tranan, Skövde: Leona Larsson Verksamhetschef 0704180671 leona@kvinnohusettranan.com eller Elisabeth Hätting Bitr. Verksamhetschef bettan@kvinnohusettranan.com
Kvinnojouren Linnean, Lidköping: Petra Karlsson, petrakvinnojourenlinnean@telia.com 0702578763