Ny rapport om porr, digitala ljusmanifestationer och hur är Status kille 2020?

25:e nov 2020

Idag på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor arrangerar riksförbundet Unizon flera seminarier och släpper rapporten ”Det här är inte ok!”. I den samlas ungas röster och tjejjourernas, ungdomsjourernas och kvinnojourernas erfarenheter av att stötta en generation utlämnad till porrindustrin.

”Min kille förväntade sig att jag skulle ställa upp på allt sånt som dom gör i porr. Jag kände mig som en docka och inte som en människa. Jag är glad att det tog slut men mår dåligt av det fortfarande”

Så skriver en tjej till en av Unizons medlemsjourer. Hon är inte ensam. Tusentals modiga kvinnor och tjejer söker varje år stöd hos jourerna och berättar hur utsatta de är för olika former av sexuellt våld och tvång och hur porren spelar roll i det de utsätts för. Unizon har i decennier byggt vårt arbete på att lyfta utsattas röster. I rapporten Det här är inte ok! samlar vi vittnesmål från unga som kontaktat Unizons jourers för stöd och intervjuer med anställda på jourerna.

– Allt vårt arbete utgår från våldsutsatta kvinnors, tjejers och barns erfarenheter av mäns och killars våld. Vi har länge lyft porrens skadeverkningar och fortsätter med detta i denna rapport, som vi hoppas att många läser och tar till sig, säger Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon.

Rapporten lanseras på ett lunchseminarium som livesänds på Facebook. Under dagen arrangerar Unizon även seminarium om Kvinnokonventionen samt seminariet Status kille 2020

#tändettljusförhenne och #brinnförlivet

Tillsammans med förbundets över 130 medlemsjourer arrangerar Unizon också en digital ljusmanifestation för att hedra alla de kvinnor och flickor som dödats av män och killar de haft en relation med. Manifestationen hålls hela dagen under gemensamma hashtags #brinnförlivet och #tändettljusförhenne

- Var tredje vecka dödas en kvinna av en man hon haft en relation med. Arbetet mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer handlar om liv och död. Idag är vi många som tillsammans manifesterar och hedrar alla de kvinnor och flickor som dödats, vi glömmer er aldrig, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Runt om i landet välkomnar Unizons medlemsjourer till andra digitala event för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, se alla event på länken: https://www.facebook.com/events/845715846194875
En sammanställning av Unizons event och länkar finns nedan.

För frågor och intervjuförfrågningar:

Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92

Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Under 2019 hade Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer samt jourer som arbetar mot sexuella övergrepp över 121 600 stödkontakter. Unizons stödkontakter har ökat med 30 procent de senaste två åren, från 92 000 år 2017 till 121 000 år 2019. Besök oss på www.unizon.se.

Unizons arrangemang 25 november 2020

Kvinnokonventionen – hur gör vi den lika känd som Barnkonventionen?

Kl 10:00-10:45 live på Facebook: https://www.facebook.com/events/1214960605565594
Vilka är de stora utmaningarna för att kvinnors mänskliga rättigheter ska uppfyllas idag? Vilka huvudartiklar i Kvinnokonventionen är mest eftersatta i Sverige och världen? Vad kan vi göra för att konventioner och deklarationer om kvinnors rättigheter ska bli mer kända och använda? Med: Margot Wallström, fd utrikesminister, Anna Zobnina, International women´s rights law expert and Policy coordinator, European Network for Migrant Women, Arba Kokalari, ledamot Europaparlamentet (M), Cornelia Björkquist, vice ordförande i Stockholms FN-förening och styrelseledamot/projektledare i Tensta kvinno- och tjejjour. Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon

Release av rapporten ”Det här är inte ok!”

Kl 12:00-12:45 Live på Facebook: https://www.facebook.com/events/156490646183505
Var med på lunchseminarium tillsammans med: Kigge Fasth, verksamhetssamordnare Tjejjouren Luleå, Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 möjligheter, Sofia Liedberg, verksamhetsutvecklare Ungdomsjouren Fria, Oliver Stenvall, projektledare utåtriktat arbete, Juventas Ungdomsjour. Moderator: Rebecka Andersson, generalsekreterare Unizon.

Status kille 2020

Kl 15:00-15:45 Live på Facebook: https://www.facebook.com/events/1026537987852548
Vem är dagens moderna man och vad förväntas killar växa upp till? Hur ser mansrollen och killrollen ut? Hur mår killar idag? Hur framställs killar i media? Vad är det viktigaste vi som arbetar för jämställdhet ska göra för att killar inte ska utöva våld och för att det inte ska vara ocoolt att vara feminist? Var med på ett samtal med Alán Ali, ordförande MÄN och Olga Persson, ordförande Unizon.

Digital ljusmanifestation

Digital ljusmanifestation för att hedra alla kvinnor som dödats av en man hon haft en relation med, på Unizons (@unizonjourer) och jourernas sociala medier. Hashtags #brinnförlivet #tändettljusförhenne

Evenemangen är en del av En vecka fri från våld, ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangeras i år för femte året i rad. 2020 infaller En vecka fri från våld vecka 48, den 23:e-29:e november. Se alla event här: https://www.facebook.com/events/845715846194875

#enveckafrifrånvåld #enveckafrifrånvåld2020