Ny Sifo-undersökning: 71 % av svenska folket vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet

23:e sep 2020

En Sifo-undersökning beställd av riksförbundet Unizon visar att en klar majoritet av svenska folket i åldern 13-79 år vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet. Enbart 14 procent vill inte ha en lagstiftning. I kategorin unga tjejer och killar 13-17 år vill hela 79 procent ha lagstiftning för att begränsa spridningen.

– Siffrorna är en mycket kraftig signal till våra lagstiftare om att den fria spridningen av porr på nätet inte är acceptabel. Våra politiker måste ta svenska folket på allvar nu, ett bredare folkligt stöd för lagstiftning mot porr går knappast att få, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Unga vill ha lagstiftning

69 procent av alla unga killar i åldern 13-17 år vill ha lagstiftning mot pornografi på nätet och 21 procent har svarat vet ej. Av de unga tjejerna 13-17 år är 88 procent för en lagstiftning. Sammanlagt i ungdomskategorin killar och tjejer mellan 13-17 år har 79 procent svarat att de är för en lagstiftning mot porr på nätet.

Nästan alla vuxna kvinnor för lagstiftning

Det finns en tydlig skillnad mellan vuxna kvinnor och män. 91 procent av alla kvinnor mellan 18-79 år vill se en begränsning av spridning av porr. 50 procent av vuxna män vill se en begränsning, 22 procent är tveksamma och 28 procent vill inte ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn.

– Att 90 procent av alla kvinnor och tjejer i Sverige vill se en lagstiftning förvånar oss inte. Kvinnor har alltid kämpat för lagstiftning som skyddar kvinnor och barn från övergrepp och våld, som är vanligt förekommande inom dagens internetporr. Det är också hoppfullt att se att så många unga killar vill slippa porren, det är ju unga tjejers och killars liv undersökningen i första hand gäller, säger Olga Persson, ordförande Unizon.

Resultat av Sifos undersökning

  • Totalt uppger 71 procent att de vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr på nätet.
  • Andelen som vill begränsa spridningen varierar tydligt mellan olika grupper. Kvinnor är mer positivt inställda till att begränsa spridningen (90 procent) än män (52 procent).
  • 91 procent av kvinnor i åldersgrupp 18-79 år vill se en begränsning av spridningen.
  • Killar i åldersgrupp 13-15 år uppger i högre grad (72 procent) att de är mer positivt inställda till att begränsa spridningen, jämfört med män i övriga åldersgrupper.

Om undersökningen

Totalt har 1050 intervjuer gjorts bland svenska allmänheten i åldersgrupp 13-79 år. Frågan som ställts har varit: Vill du ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet, eller vill du inte det? Med begränsad spridning menas exempelvis att det ska vara åldersgräns för webbsidor med pornografiskt material.
Undersökningen genomfördes mellan 8-16 september 2020 i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel.  Personer i åldersgrupp 13-15 år har deltagit efter godkännande från vårdnadshavare (enligt branschetiska riktlinjer).

För frågor om undersökningen och intervjuförfrågningar:

Pressekreterare: Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se eller 073-924 34 92, eller Vesna Prekopic, vesna.prekopic@unizon.se eller 073-500 97 37.

Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Under 2019 hade Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer samt jourer som arbetar mot sexuella övergrepp över 121 600 stödkontakter. Unizons stödkontakter har ökat med 30 procent de senaste två åren, från 92 000 år 2017 till 121 600 år 2019. Besök oss på www.unizon.se.